Energibesiktningen är obligatorisk för storföretag.
Energibesiktning för företag

Energibesiktningen är obligatorisk för storföretag

Syftet med lagen är att förbättra energieffektiviteten i företag, spara på energin och minska slutanvändningen av energin och förbrukningen av primärenergi.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Vilka företag omfattas av den obligatoriska energieffektivitetslagen?

Den obligatoriska energibesiktningen för storföretag gäller storföretag oavsett bransch.

Storföretag är företag där:

  • personalstyrkan är över 250 eller
  • omsättningen är över 50 miljoner euro och balansräkningens slutsumma är över 43 miljoner euro.
  • Energibesiktningen kan göras oavsett om företaget har egna eller hyrda fastigheter.
  • Våra pålitliga och erfarna övervakare tillsammans med vårt kvalitetssystem säkerställer arbetets avtalsenlighet och minskar riskerna betydligt. 
Energieffektivitetslagen förpliktigar storföretag att förnya sin energibesiktning vart fjärde år.

Förpliktigande energieffektivitetslag

Energieffektivitetslagen förpliktigar storföretag att förnya sin energibesiktning vart fjärde år. Syftet med energibesiktningen är att öka energieffektiviteten i företag och spara energi.

I företagets energibesiktning ska ingå bland annat kartläggning av den totala energiförbrukningen som kan bestå av lokalernas energiförbrukning, produktionsprocess eller till exempel bränslen. Dessutom ingår i energibesiktningen fastighetsspecifika besiktningar. I besiktningsrapporten noteras de viktigaste objekten för energieffektivering. En rapport över energibesiktningen lämnas till Energimyndigheten. Besiktaren ska vara en behörig person som Energimyndigheten identifierat.

Företaget befrias från förpliktelsen om det har det certifierade kvalitetssystemet ISO 50001 eller ISO 14001 samt energieffektivitetssystemet ETJ+de täcker minst 95 procent av företagets energiförbrukning.

Raksystems har anställda som är specialiserade på Energibesiktning för företag. Våra experter betjänar dig runt om i landet.

Raksystems gör energibesiktningar för storföretag

Raksystems har anställda som är specialiserade på Energibesiktning för företag. Våra experter betjänar dig runt om i landet.

Vi har uppgjort hundratals besiktningar bland annat för hamnar, bilindustri, industrianläggningar, kontorshus, process- och telekommunikationsindustri, logistikcentraler och detaljhandel.

Mera information om energibesiktning för storföretag ges av ledande energiexpert Tuomas Virtanen per e-post eller telefon +358 (0)30 670 5539.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.