Miljöcertifiering av fastigheter som redan existerar

Med hjälp av en miljöcertifiering kan du utveckla din fastighets underhållsfunktioner, inomhusmiljö, ansvarsfullhet och värde.

Låt oss tillsammans utveckla nya funktionssätt och –metoder för din fastighet så, att verksamheten utvecklas i en mer miljövänlig riktning.

Miljöcertifikatet fungerar som en kvalitetsstämpel gällande fastighetens miljöeffektivitet, bestyrkt av en utomstående part.

Vi hjälper dig att välja det mest lämpliga certifikatet och den önskade kvalitetsnivån. Vi hjälper dig även att utveckla de lösningar som är effektivast, förmånligast och bäst med tanke på din fastighets kvalitetsnivå. Vår certifieringsprocess inleds med en omfattande förstudie som hjälper oss att specificera objektets målsättning och potentiella miljöcertifieringsnivå. Våra experter finns där för dig under hela certifieringsprocessen: de stöder dig och styr processen så, att alla kriterier blir uppfyllda.

Raksystems GBP har ansvarat för de flesta miljöcertifieringar som har gjorts i Finland. Alla ifrågavarande fastigheter har nått upp till eller överskridit den önskade certifieringsnivån. Green Building Partners Oy har varit en del av Raksystems Group sedan år 2020.

Vill du ha mera information om denna tjänst? Kontakta då ledande expert Konsta Tuokko på tel.nr. +358 44 012 2018.

LEED Existing Buildings: miljöcertifieringen för fastigheter som redan existerar

LEED Existing Buildings: Operation and Maintenance är ett certifieringsverktyg utvecklat för fastigheter som redan är i bruk. Med hjälp av detta verktyg mäter man miljöeffektiviteten för själva fastigheten och fastighetens tjänster. Verktyget används även till att kontrollera att fastighetens underhåll sköts på ett hållbart sätt. Ett LEED EB: O&M–certifikat är giltigt i tre eller fem år, beroende på vilken version man använder sig av. Då certifieringens giltighetstid har gått ut kan man ansöka om en ny certifiering. Denna certifiering uppmuntrar till en kontinuerligt miljöeffektiv driftsverksamhet samt möjliggör dessutom fungerande övervakning och gynnsam utveckling.

Det finns även en LEED-certifieringsmodell som är effektivare då det gäller större fastighetsgrupper: LEED Volume Program. Vi är det enda expertföretaget i Finland som har genomfört certifieringar baserat på denna modell.

Våra referenser gällande LEED EB-certifieringar inkluderar bl.a. Technopolis, Ilmarinen, Tieto Oyj, Nordeas huvudkontor i Helsingfors, Köpcentret Mylly i Raisio, Köpcentret Sello i Esbo och Köpcentret Skanssi i Åbo.

BREEAM In-Use-miljöcertifiering

BREEAM In-Use–certifieringen fungerar som ett verktyg för en kontinuerlig och systematisk utveckling av fastighetens underhåll. Denna certifiering leder ofta även till kostnadsinbesparingar då det gäller energi- och vattenförbrukning.

BREEAM in-Use möjliggör en certifiering av fastigheten så, att man beaktar det underhållsansvar och de verkliga möjligheter till inverkan den ansökande parten har. Certifieringens omfattning kan väljas flexibelt på basen av ifrågavarande objekt – processen kan inkludera själva fastigheten, det tekniska underhållet eller miljöhanteringen inom organisationens verksamhet. BREEAM In-Use är uppdelad i två separata utvärderande delar: Själva fastigheten (Asset) och det tekniska underhållet (Management). Denna uppdelning möjliggör att man i certifieringsprocessen kan ta hänsyn till det organisatoriska ansvar ägarna har för objektet.

Våra referenser gällande BREEAM In-Use-certifieringar är t.ex. Fennia-kvarteret i Helsingfors, Köpcentret Veturi i Kouvola (Excellent-nivå), Köpcentret Goodman i Tavastehus, Köpcentret Lielahtikeskus i Tammerfors, Sanomatalo i Helsingfors centrum samt kontorsfastigheten Keilaranta 1 i Kägeludden i Esbo.

WELL-certifiering

WELL-certifieringens kärna ligger i fastighetsanvändarnas hälsa och välbefinnande. Genom att satsa på användarnas välbefinnande och trivsel kan man även bättra på företagets attraktivitet och produktivitet.

Vid en WELL-certifiering av redan befintliga utrymmen bedöms – förutom utrymmenas tekniska egenskaper – även organisationens sätt att fungera då det gäller människors välbefinnande. Vi har WELL AP–kvalificerade experter och de första WELL-projekten i landet är redan i full gång.

Som den första GBCI-auktoriserade operatören i Finland har vi nu utökat vårt tjänsteutbud till att även omfatta WELL Performance Testing-revisioner. En WELL Performance Testing-revision inkluderar en helomfattande certifiering av fastighetens inomhusförhållanden. Denna certifiering inkluderar bl.a. mätning av luftkvaliteten, värmeförhållandena, vattenkvaliteten, belysningen och rummens akustik. Revisionen inkluderar dessutom även laboratorietester av både luft- och vattenkvaliteten. Med hjälp av de nämnda laboratorietesterna och alla på plats utförda mätningar säkerställer vi att kraven i WELL-kriterierna blir uppfyllda. Genom dessa revisioner kan vi nu stå till tjänst med hela WELL-certifieringsprocessen – från förundersökningen och projektledningen ända till den egentliga certifieringen.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.