Övervakning

Professionell övervakning är en förutsättning för bra byggande

Övervakning är framförallt riskhantering vid byggande.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Övervakarens uppdrag är att övervaka beställarens intressen

En erfaren övervakare vet när och hur hen ska ingripa. Då man ingriper i entreprenörens fel och försummelser i rätt tid blir arbetets kvalitet bättre och inga allvarliga fel som skulle orsaka beställaren stora kostnader senare uppstår.

 • Våra pålitliga och erfarna övervakare och vårt kvalitetssystem säkerställer arbetets avtalsenlighet och minskar riskerna betydligt. 
 • För övervakning av VVSE-arbeten är det bra att anlita en yrkesprofessionell på VVSE-branschen. En erfaren övervakare upptäcker snabbt eventuella riskställen och ingriper omgående.
Betjäning efter kundens behov.

Betjäning efter kundens behov

Vår övervakningstjänst innehåller enligt överenskommelse:

 • att bekanta sig med planer och fastighet,
 • startmöte på byggarbetsplats och uppgörande av protokoll,
 • övervakningsbesök vid byggarbetsplatsen enligt avtal,
 • Övervakning av tidtabell, kvalitet och entreprenadfakturering under arbetet,
 • mottagningsgranskning och uppgörande av protokoll,
 • eftergranskning och uppgörande av protokoll,
 • ekonomisk slututredning och uppgörande av protokoll samt
 • garantigranskning och uppgörande av protokoll.
 • Vi utför övervakningsuppgifter i enlighet med Uppgiftsförteckning för husbyggnadsarbetets byggarbetsövervakning (RT-16.104447I. Innehållet och omfattningen av våra tjänster överenskoms från fall till fall enligt kundens behov.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.