Projektledning

Vi har många års erfarenhet av projektledning för projekt av olika omfattning

Vår sakkunniga projektledare leder ditt projekt i mål på ett sätt som beaktar alla de önskemål och målsättningar fastighetsägaren, hyresgästerna och användarna lägger fram.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Ett omfattande utbud av tjänster baserade på en gedigen erfarenhet

Våra erfarna projektledare behärskar såväl nybyggnads- som saneringsprojekt. Vi kan erbjuda projektledartjänster för t.ex. följande typer av byggnader:

 • bostadshus,
 • kontorsbyggnader,
 • affärsfastigheter,
 • fastigheter avsedda för vårdbranschen samt
 • fastigheter avsedda för utbildning.

En expert som stöd för beslutsfattandet

Bygg- eller saneringsprojektets projektledare styrker och stöder beställarens beslutsfattande genom hela projektet. Projektledaren leder projektet i sin helhet, övervakar att projektet framskrider enligt tidtabellen samt ser med hjälp av sin egen branschkännedom till att beställaren sparar pengar.

Våra erfarna projektledare innehar expertis inom såväl byggverksamhet som byggkvalitet, avtalsjuridik och hantering av en fastighets livscykel. Med hjälp av våra projektledare säkerställer du även projektets fukt- och renlighetshantering samt förutsättningarna för en säker framtida drift.

Du har nytta av vår projektledares tjänster genom hela projektet – från behovsplaneringenfasen ända till garantitiden.

’’Grundrenoveringsprojektet på Jussilankatu-gatan i Hyvinge lyckades bra, då Raksystems deltog i projektet. Deras expertis var guld värd i alla överraskande situationer, eftersom vi på så sätt kostnadseffektivt kom till det bästa tänkbara resultatet.’’

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy (Hyvinge hyresbostäder), verkställande direktör Timo Kuiri.

Vilka är projektledarens uppgifter?

Vi erbjuder projektledartjänster utförda i enlighet med uppgiftsfördelningen i Rakennustietos HJR18-uppgiftsförteckning gällande projektledning och byggherreverksamhet.

Våra konsulters uppgifter kan även skräddarsys helt i enlighet med kundens behov.  Till projektledarens uppgifter kan t.ex. höra att:

 • Leda förundersökningarna
 • Övervaka att projektets kostnader hålls inom budgetens ramar och att tidtabellen följs
 • Konkurrensutsätta och leda planeringsjobbet
 • Förbereda byggstarten och konkurrensutsätta byggentreprenaden
 • Sköta diverse specificerade uppgifter under själva byggentreprenaden
 • Sköta diverse specificerade uppgifter i samband med ibruktagandet och under garantitiden

Mångsidiga byggherretjänster

Våra byggherretjänster inkluderar allt: från förundersökningsfasen via projektledningen och övervakningen av själva byggarbetet till uppgifterna under garantitiden. Via oss får du även alla andra konsulttjänster som hänför sig till bygg- eller saneringsprojekt. Glöm inte heller våra fastighetsbesiktningar, miljöcertifieringar eller alla branscher täckande planeringstjänster.

Under vår över 30-åriga verksamhetstid har vi utfört mera än 150 000 fastighetsbesiktningar och –undersökningar samt planerat och övervakat tusentals projekt. Vi har därtill även ansvarat för livscykel-, energi- och miljöhanteringen samt LEED- och BREEAM-klassificeringen i samband med hundratals byggprojekt.

Våra arbetssäkerhets- och fukthanteringskoordinatorer står till din tjänst

Vi kan enligt behov även erbjuda arbetssäkerhets- och fukthanteringskoordinatorstjänster för ditt projekt.

Läs mera om våra fukthanteringskoordinatorstjänster.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.