RENLIGHETSHANTERINGSKOORDINATOR

EN RENLIGHETSHANTERINGSKOORDINATOR BLIR BYGGVERKSAMHETEN BÅDE HÄLSOSAMMARE OCH MERA SÄKERT

Med hjälp av fungerande renlighetshantering kan man minska på den mängd luftföroreningar fastighetens användare och byggarbetsplatsens personal blir utsatta för.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Satsa på renlighetshantering i ditt nybyggnads- eller saneringsprojekt!

Våra erfarna renlighetshanteringskoordinatorer övervakar att byggarbetsplatsens renlighetshantering verkställs enligt planerna under hela den tid byggprojektet varar. Vi behärskar även de krav på inneluften som specificeras i publikationen Sisäilmastoluokitus 2018 (klassificering av inomhusklimatet 2018).

Våra renlighetshanteringskoordinatorer:

 • utarbetar direktiv för renlighetshanteringen på byggarbetsplatsen,
 • kontrollerar entreprenörens renlighetshanteringsplan,
 • övervakar på byggarbetsplatsen med hjälp av olika övervaknings- och mätåtgärder att fukthanteringen verkställs enligt planerna, samt
 • utbildar personalen och försäkrar sig på så vis om att renlighetshanteringen genomförs med framgång.

Vikten av renlighetshantering

Med hjälp av en effektiv renlighetshantering och dammkontroll kan man försäkra sig om att:

 • projektet framskrider enligt planerna,
 • man undviker eventuella tilläggskostnader och fördröjningar, samt
 • all verksamhet fungerar säkert och tryggt, både i byggnadsskedet och då fastigheten är färdigställd.

Vilka är projektledarens uppgifter?

Vi erbjuder projektledartjänster utförda i enlighet med uppgiftsfördelningen i Rakennustietos HJR18-uppgiftsförteckning gällande projektledning och byggherreverksamhet.

Våra konsulters uppgifter kan även skräddarsys helt i enlighet med kundens behov.  Till projektledarens uppgifter kan t.ex. höra att:

 • Leda förundersökningarna
 • Övervaka att projektets kostnader hålls inom budgetens ramar och att tidtabellen följs
 • Konkurrensutsätta och leda planeringsjobbet
 • Förbereda byggstarten och konkurrensutsätta byggentreprenaden
 • Sköta diverse specificerade uppgifter under själva byggentreprenaden
 • Sköta diverse specificerade uppgifter i samband med ibruktagandet och under garantitiden

Mångsidiga byggherretjänster

Våra byggherretjänster inkluderar allt: från förundersökningsfasen via projektledningen och övervakningen av själva byggarbetet till uppgifterna under garantitiden. Via oss får du även alla andra konsulttjänster som hänför sig till bygg- eller saneringsprojekt. Glöm inte heller våra fastighetsbesiktningar, miljöcertifieringar eller alla branscher täckande planeringstjänster.

Under vår över 30-åriga verksamhetstid har vi utfört mera än 150 000 fastighetsbesiktningar och –undersökningar samt planerat och övervakat tusentals projekt. Vi har därtill även ansvarat för livscykel-, energi- och miljöhanteringen samt LEED- och BREEAM-klassificeringen i samband med hundratals byggprojekt.

Våra arbetssäkerhets- och fukthanteringskoordinatorer står till din tjänst

Vi kan enligt behov även erbjuda arbetssäkerhets- och fukthanteringskoordinatorstjänster för ditt projekt.

Läs mera om våra fukthanteringskoordinatorstjänster.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.