Med hjälp av underhållsbesiktning och därtill hörande PTS utreds skicket av fastighetens uppbyggnad och system för att kunna definiera kommande reparationsbehov.
Underhållsbesiktning och underhållsplan

Fastighetens viktigaste arbetsredskap

Med hjälp av underhållsbesiktning och därtill hörande PTS utreds skicket av fastighetens uppbyggnad och system för att kunna definiera kommande reparationsbehov.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Med hjälp av underhållsbesiktning klarläggs fastighetens skick

I underhållsplanen som skapas utifrån underhållsbesiktningen anges tidtabeller för renoveringar, hur brådskande de är och kostnadsnivån. Ett förslag till underhållsplan ingår i underhållsbesiktningen.

 • Underhållsbesiktningen som gäller husbolagets konstruktioner och system görs för att fastställa renoveringsbehoven.
 • Besiktningen genomförs enligt vårt anvisningarna för underhållsbesiktning i vårt kvalitetssystem för affärs- och tjänstebyggnader KH 90-00500 och KH 90-00501 samt för bostadsbyggnader KH 90-00534 och KH 90-00535.
 • En tydlig rapport med bilder.
 • Rekommenderas vart femte år.
Konditionsgranskningen är en opartisk undersökning.

Konditionsgranskningen är en opartisk undersökning

Besiktningen görs av expertgrupp på tre personer.

I den övergripande undersökningen ingår en genomgång av fastighetens historia och ritningar samt en användarenkät, med vilken husbolaget bedöms med hjälp av de som bor där. En tydlig och åskådlig rapport är till nytta för såväl husbolaget, disponenter och de som bor i fastigheten.

Utifrån underhållsbesiktningen görs en underhållsplan

I den nya lagen om bostadsaktiebolag som trädde i kraft år 2010 förpliktigas husbolagets styrelse att för bolagsstämman lägga fram en utredning om de framtida renoveringsbehoven i husbolaget.

Med underhållsplanen som görs utifrån undershållsbesiktningen säkrar husbolaget och styrelsen en förnuftig plan och får en realistisk kostnadsbedömning för renoveringsprojekten under de följande 10 åren.

I förslaget till underhållsplan presenteras innehållet i varje åtgärd, kostnaderna enligt kostnadsnivån då förslaget uppgörs och schemaläggningen. Kostnadsuppgifterna är riktgivande prognoser som utgångsinformation för planeringen av underhåll och budgeteringen.

Med planmässigt underhåll undviks överraskande kostnader

Med planmässigt underhåll kan husbolag planera och förutse de framtida renoveringsbehoven.

I förslaget till underhållsplan schemaläggs renoveringsprojekten på de kommande åren enligt hur brådskande de är, för att göra det enklare att hantera bolagets ekonomi.

Genom att genomföra renoveringar samtidigt, sparas tid och pengar.

Med förutseende underhåll kan husbolaget spara upp till 30 procent av renoveringskostnaderna.

Rapporten från en underhållsbesiktning innehåller:

 • Fel som kräver snabba åtgärder.
 • Renoveringsbehov i konstruktioner, byggnadens delar, system och utrustning.
 • Omfattande förnyelse- och ombyggnadsbehov.
 • De skador som man känner till och misstänkta skador.
 • De mest betydande skaderiskerna i konstruktionerna, byggnadens delar, system och utrustning.
 • Säkerhet och hälsorisker.
 • Nivåerna på fastighetens värme-, vatten- och elförbrukning jämnas ut utifrån de dokument och utredningar som beställaren överlåter.
 • Utvecklingsbehov gällande fastighetsskötseln och underhållet.
 • Underhålls- och renoveringshistoriken samt de problem som förekommer genom att intervjua fastighetsägarens representanter, fastighetsskötselpersonal och de som bor i fastigheten.
 • Det allmänna skicket jämfört med andra fastigheter.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.