Köpa ett energicertifikat eller betala böter för att inte ha ett?

Köpa ett energicertifikat eller betala böter för att inte ha ett?

Säljare av småhus och hyresvärdar skaffar inte alltid energicertifikat, fastän det är obligatoriskt enligt lagen.  Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA övervakar lagen och avser bötfälla objekt som saknar certifikat.

Vem förpliktigas av den obligatoriska lagen om energicertifikat för byggnader?

Energicertifikatet i sin nuvarande form har införts stegvis. Som senast åldersklass infördes till lagen om energicertifikat för byggnader sommaren 2017 även egnahemshus samt kedje- och parhus som börjat användas före år 1980. Lagen om energicertifikat för byggnader gällde inte längre skyddade byggnader samt objekt vars yta är under 50 m2, så lagen förpliktigar största delen av de som säljer eller hyr sitt hem.

Energicertifikatet ska uppgöras senast då hemmet sätts ut i försäljning eller för uthyrning. Energicertifikatet ska vara tillgängligt genast från början.

Energicertifikatet som gäller tio år ska uppgöras även då ett nytt hem byggs i samband med sökande av bygglov. För lovet uppgörs ett energicertifikat, energiutredning, utjämningskalkyl samt E-koefficientkalkyl, med dessa säkerställs den energieffektivitet som krävs i ett nytt hus.

Vilka fördelarna har det obligatoriska energicertifikatet?

Klimatförändringen och höga boendekostnader är vardag, men vi kan påverka dem med våra val. Redan med små förändringar i energivanorna kan familjens totala förbrukning på årsnivå sänkas till rimlig nivå och utsläppen minskas. Om till exempel inomhustemperaturen sänks med bara en grad sparas cirka 5 procent av den köpta energin för hemmets uppvärmning.

”Ur hemmets synvinkel är den lönsammaste informationen i energicertifikatet de åtgärdsförslag som noteras av den som uppgjort energicertifikatet för förbättrande av hemmets energieffektivitet samt eventuella platsspecifika kalkyler, såsom sparkalkyler för jordvärme- och luftvärmepumpar. Experten ska alltid betrakta byggnaden som en helhet av konstruktioner och system sett till livslängden, varvid olika åtgärder kan kombineras i ombyggnader i rätt tid och på ett totalekonomiskt fördelaktigt sätt. Till exempel takrenovering och tilläggsisolering för vindsbjälklag lönar sig att förena med montering av solpaneler, om renoveringarna ska göras inom 10 i vilket fall som helst”, berättar Antti Hatsala, ledande energiexpert hos Raksystems Insinööritoimisto Oy.

Energiexperten använder som grund för förbättringsförslagen de observationer som gjorts och uppgifter i objektets dokument. En erfaren expert kan använda energicertifikatet som utgångsuppgift vid kalkylering av energibesparingar och vid projektplanering.

”Jag rekommenderar att överväga till exempel att installera ett maskinellt inlufts- och frånluftssystem för värmeupptagning i stället för självdragsventilation eller frånluftsventilation. Ett maskinellt inlufts- och frånluftsventilationssystem är vanligen bättre för hälsan och återbetalningstiden för småhus är vanligen 22–32 år. Fastän det skulle ta drygt tio år att återbetala kostnaderna, ger ett maskinellt inlufts- och frånluftssystem ekonomiska inbesparingar genast för kunden”, preciserar Hatsala.

Ytterligare information:

Antti Hatsala
Ledande energi expert
Tlf. +358 (0)30 670 5623

Våra e-postadresser följer formatet fornamn.efternamn@raksystems.fi.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp