Nordens första LEED Green Rater.

Nordens första LEED Green Rater-behörighet till Raksystems Group

Raksystems GBP:s ledande expert Noora Virta är den första i Norden som har fått behörighet som LEED Green Rater. Behörigheten möjliggör klassificering av bostadsfastigheter som består av tre våningar eller färre enligt LEED-certifieringssystemet.

LEED Green Rater med på objektsbesök

LEED-certifikatet kräver normalt inte någon kvalitetsrevision av tredje part på plats, men bostadsfastigheter utgör ett undantag. För certifiering av bostadsbyggnader krävs minst ett objektsbesök genomfört av LEED Green Rater.

U.S. Green Building Council® (USGBC®) beviljar LEED Green Rater-behörigheter till branschens experter för att kunna verifiera bostadsfastigheters miljövänlighet enligt LEED-certifieringssystemet. Erfarna experter insatta i miljöcertifiering av bostadsbyggnader kan få behörighet som LEED Green Rater genom en särskild utbildning och slutbedömning.

Verifiering av bostadsbyggnaders miljövänlighet

Det registreras allt fler LEED-projekt och efterfrågan på certifieringar ökar, vilket betyder också en ökande efterfrågan på LEED Green Raters för certifieringsprojekt. LEED Green Raters deltar i projekten från början för att till exempel sätta klassificeringsmål.

LEED Green Ratern ansvarar under projektet för att fastigheten har planerats och byggts enligt LEED-klassificeringssystemets strikta kriterier och verifierar det genom dokumentation och ett objektsbesök på plats. LEED Green Ratern ansvarar också för upprättande av en certifieringsansökan som skickas till GBCI för bedömning.

”Efterfrågan på miljöcertifiering av bostadsobjekt är i stark tillväxt vad gäller alla klassificeringssystem. Användning av en LEED Green Rater i projekten möjliggör nu även LEED-klassificering av mindre bostadsobjekt, medan LEED tidigare har använts bara i större objekt. Under coronatiden är det möjligt att göra objektsbesök även på distans så det går numera att även genomföra kvalitetsrevisioner av objekt som ligger längre bort utan att behöva resa. Det har lett till en efterfrågan även längre ifrån, från Europa”, berättar Virta.

LEED-certifiering

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är världens ledande miljöcertifieringssystem för fastigheter som erbjuder ett verktyg och kriterier för en övergripande bedömning av en fastighets miljö- och energieffektivitet. LEED är ett certifikat som har utvecklats och som upprätthålls av en tredje part, U.S. Green Building Council® (USGBC®), och som bekräftar att objektet har designats och byggts enligt principerna för hållbar utveckling.

LEED-miljöcertifieringen har fyra nivåer: Certified, Silver, Gold och Platinum. Den nivå som uppnås beror på både obligatoriska kriterier och vilka poäng som fås från andra kriterier.

I Finland finns ca 240 LEED-certifierade objekt varav 80 % är sådana där Raksystems GBP har deltagit. Raksystems GBP har agerat konsult i totalt 35 uppnådda LEED-certifieringar i Finland, Baltikum och USA under 2020.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp