Raksystems blir ledande inom miljöcertifiering av fastigheter i Finland.

Raksystems blir ledande inom miljöcertifiering av fastigheter i Finland

Raksystems Insinööritoimisto Oy köpte upp Green Building Partners Oy:s (GBP) hela aktiestock den 18 februari 2020. GBP är känt som ett företag inom fastighets- och byggbranschen som specialiserat sig på energi- och livscykeltjänster. Fusionen stärker Raksystems ställning som den ledande producenten av energitjänster för fastigheter i Finland och tar koncernen närmare sitt mål att vara den ledande experten på fastigheters välmående i Norden.

I och med köpet utvidgar Raksystems sitt redan omfattande utbud av energitjänster. Det landsomfattande nätverket av energiexperter växer med 25 nya experter. Inom koncernen finns redan 44 personer med behörighet att utfärda energiintyg och 28 personer med behörighet för miljöklassificering.

”Genom köpet av Green Building Partners Oy kan vi nu också erbjuda våra kunder i Finland miljöcertifikat för fastigheter, som vårt dotterbolag Dry-IT är känt för i Sverige. Ett miljöcertifikat är en av en tredje part verifierad kvalitetsstämpel över ett byggnadsprojekts eller en befintlig byggnads miljöprestanda, och i och med detta företagsköp stärks även koncernens band mellan länderna som den är verksam i”, konstaterar Marko Malmivaara, verkställande direktör för Raksystems Insinööritoimisto Oy.

GBP har stått för den största delen av miljöklassificeringarna i Finland, vilka alla har uppnått eller överskridit målnivån för certifieringen inom den överenskomna tidtabellen. I företagets serviceutbud finns bland annat LEED-miljöcertifieringssystemet som fått stor internationell spridning, BREEAM som är det populäraste miljöcertifikatet i Europa, det nationella miljöcertifikatet RTS och WELL-certifieringen som växer internationellt.

”I och med köpet kan vi också erbjuda våra kunder fastighetsskatteutredningar som kan ge stora besparingar. GBP:s experter har även erfarenhet av byggnadsfysikalisk styrning vid TerveTalo-byggande, vilket jag tror är en betydande faktor för att skapa en sundare fastighetsmiljö. Vi är det ledande undersökningsföretaget i fråga om inomhusluft i Finland och efter köpet är vi även det ledande företaget inom miljöfrågor. Det finns inte en enda inhemsk ingenjörsbyrå som kan erbjuda lika stor undersökningskompetens som vi. Således kan vi framöver erbjuda våra kunder ett allt bredare servicesortiment under samma tak”, fortsätter Malmivaara.

”I vår gemensamma framtid ser jag flera synergifördelar och tillväxtmöjligheter. Genom att kompetensen hos såväl Raksystems som GBP:s experter, serviceutbudet och det nordiska servicenätverket och en sakkunnig försäljning kombineras kan vi tillsammans tillhandahålla byggherrar och fastighetsägare allt mångsidigare tjänster och genomföra ett hållbarare och koldioxidneutralare fastighetsägande”, konstaterar Keijo Leppävuori, verkställande direktör för Green Building Partners Oy.

Efter köpet fortsätter Green Building Partners Oy sin verksamhet som dotterbolag till Raksystems. Koncernen Raksystems pro forma omsättningsprognos efter köpet är 44 miljoner euro för år 2020.

Ytterligare information:

Marko Malmivaara,
VD, Raksystems Group
+358 (0)40 046 4934 marko.malmivaara@raksystems.fi

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp