Raksystems erbjuder mångsidiga fastighetstjänster i de nordiska och baltiska länderna

Med en personal bestående av över 440 experter är Raksystems Group Nordens ledande expert i fastigheters välbefinnande. Företaget betjänar dock inte sina kunder enbart i Norden, utan även i de baltiska länderna. De tekniska Due Diligence-tjänsterna har länge hört till Raksystem Finlands internationellt mest kända tjänster. Dessa tjänster erbjuds nuförtiden även av Raksystems Sverige.

”Jag är glad att Projektledarhuset i Stockholm AB i juni blev en del av Raksystems, så att vi nu i samarbete med dem även här i Sverige kan betjäna Raksystems Groups TDD-kunder. Vår svenska expertgrupp består av tre experter från Projektledarhuset och en från Dry-IT, berättar Jan Havik, VD för Dry-IT.

”Detta är ett steg närmare vårt mål, som är att erbjuda ett lika brett utbud av fastighetsundersökningstjänster till såväl våra finska som svenska kunder”, berättar Marko Malmivaara, Raksystems Group CEO.

Våra senaste TDD-objekt har i Finland varit t.ex. den Europeiska kemikaliemyndighetens nya huvudkontor och Verkkokauppa.com:s varuhus. Kontrakten gällande dessa två projekt gjordes upp i början av år 2020 – beställare var i det förstnämnda fallet det tyska bolaget Hansainvest och i det senare fallet det franska bolaget Corum AM. Båda inspektionsobjekten har även fått LEED-certifiering.

”Förutom undersökningstjänster kan Raksystems Group erbjuda sina fastighetskunder bl.a. miljöcertifieringar av fastigheter. Certifieringen av en fastighet kan genomföras lika väl i byggnadsskedet som då fastigheten redan står färdigställd. Ett av de vanligaste miljöcertifikaten för redan befintliga fastigheter i de nordiska och baltiska länderna är t.ex. BREAAM-In-Use”, berättar Örjan Kjellström, VD för Raksystems Projektledarhuset.

I Finland erbjuder vi även våra kunder fastighetsskatteutredningar. Var tredje skattskyldig betalar för mycket fastighetsskatt, så där har fastighetsägarna en betydande besparingspotential. Fastighetsskattebasen beräknas matematiskt enligt vissa schematiska formler, som inkluderar otaliga små detaljer och som ger rum för alternativa tolkningar. Genom att gå igenom och optimera fastighetsskattebaserna är det möjligt att uppnå betydande inbesparingar i underhållskostnaderna. Besparingarna kan uppnås genom att korrigera direkta fel i de enskilda skattebaserna, genom att komplettera ofullständiga data eller genom att nyttja det mest gynnsamma tolkningssättet.

För mer information kontakta:

Marko Malmivaara, Group CEO Raksystems Group +358 40 046 4934
Jan Havik, VD Raksystems Dry-IT, +46 8 464 66 23
Örjan Kjellström, VD Raksystems Projektledarhuset, +46 8 588 919 10

Raksystems – bäst i Norden, varje dag!

Raksystems Groups uppgift är att hjälpa fastighetsägare att hålla sina byggnader i skick. Det här främjar såväl fastighetsanvändarnas, invånarnas som ägarnas välbefinnande. Även miljön tackar oss, då vi aktivt främjar hållbara val och värderingar. Med hjälp av våra tjänster kan vi minska på fastigheternas miljöpåverkan och uppmuntra våra kunder att göra bättre val. Vi har ca. 440 anställda i Finland och Sverige. Vårt företag grundades år 1989.

För mer information besök raksystems.com.

Raksystems Group:

  • Raksystems Insinööritoimisto Oy (Finland)
  • AEC Rakennus Oy Projektinjohto (Finland)
  • Insinööritoimisto RJ Heiskanen Oy (Finland)
  • Sisäilmatalo Kärki Oy (Finland)
  • Dry-IT AB (Sweden)
  • Helsingin Seudun Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy (Finland)
  • Tubular Oy (Finland)
  • Green Building Partners Oy (Finland)
  • Projektledarhuset i Stockholm AB (Sweden)


Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp