Raksystems Group blir Finlands största aktör inom radonbranschen

Raksystems Group blir Finlands största aktör inom radonbranschen

Raksystems Group utvidgar sitt tjänsteutbud i Finland genom att köpa hela aktiestocken i Suomen radonhallinta Oy, ett företag som erbjuder radonmätnings- och experttjänster och har verksamhet över hela landet. Suomen radonhallinta Oy arbetar i nära samarbete med strålsäkerhetsmyndigheterna och är den största aktören inom radonbranschen i Finland. Företagsaffären genomförs i december 2020. 

Suomen radonhallinta Oy, som grundades år 2013, har en omfattande erfarenhet av att betjäna husaktiebolag, ägare till stora fastigheter och konsumentkunder. Företaget erbjuder sina kunder

  • arbetsmiljöradonmätningar i samband med radonövervakning,
  • lagstadgade radonmätningar på arbetsplatser, i gruvor och i offentliga utrymmen,
  • jordmånsradonmätningar och
  • kartläggningar av radonriskområden samt
  • radonmätningar för konsument- och fastighetsbolagskunder.

Suomen radonhallinta Oy har en mycket omfattande kundkrets bestående av husbolag och företagskunder samt både offentliga och privata fastighetsägare. Företaget levererar årligen radontjänster till tusentals objekt – det är fråga om totalt ca. 20.000 enskilda radonmätningar per år.

”Suomen radonhallinta Oy:s tjänster kompletterar på ett utmärkt sätt den del av Raksystems Groups-tjänsteutbud, som berör fastigheter,  fastigheternas användare och ägare samt omgivningens välbefinnande. Företagets experter har en viktig agenda, eftersom radongasen är luktfri, smaklös samt osynlig och ändå kan förekomma i byggnadernas inneluft. Radongasen är farlig, eftersom den vid inandning kan förorsaka lungcancer. Suomen radonhallinta Oy passar utmärkt in i Raksystems Group och de tjänster företaget erbjuder stärker på ett utmärkt sätt vårt Inspections & Surveys -tjänsteutbud”, berättar Raksystems Groups CEO Marko Malmivaara.

”Jag ser utmärkta synergifördelar i vår gemensamma framtid, en möjlighet att utvidga utbudet av de tjänster vi kan erbjuda våra nuvarande kunder och även en möjlighet att finna nya gemensamma kunder – kunder som behöver experthjälp för att kunna försäkra sig om att deras fastigheter är hälsosamma och trygga att använda”, berättar Suomen radonhallinta Oy:s VD Jarkko Ruokonen.

Suomen radonhallinta Oy:s omsättning under det räkenskapsår som slutade i maj 2020 var 2,3 M€. Företagsaffären stärker Raksystems Groups position som den ledande experten på fastigheters välmående i Norden och utvidgar bolagets tjänsteutbud i Finland. Raksystems Group betjänar finska och svenska kunder i ärenden som gäller ekologiskt byggande, fastighetsundersökningar, -inspektioner och certifieringar. Tjänsteutbudet inkluderar därtill även byggherre-, övervaknings- och planeringstjänster.

Tilläggsuppgifter:

Raksystems Group CEO Marko Malmivaara

Marko Malmivaara
Group CEO, Raksystems 
+358 40 046 4934
marko.malmivaara@raksystems.fi

Jarkko Ruokonen - Suomen Radonhallinta Oy on osa Raksysems Groupia.

Jarkko Ruokonen
verkställande direktör, Suomen radonhallinta Oy
+358 50 382 3591
jarkko.ruokonen@suomenradonhallinta.fi

Raksystems – bäst i Norden, varje dag!

Raksystems Groups uppgift är att hjälpa fastighetsägarna att hålla byggnaderna i gott skick. Detta främjar såväl fastighetens användares som invånarnas och ägarnas välbefinnande. Även miljön tackar oss, då vi aktivt främjar hållbara val och värderingar. Med hjälp av våra tjänster kan vi minska på fastigheternas miljöpåverkan – samtidigt uppmuntrar vi våra kunder att göra bättre val.

Vi sysselsätter ca. 450 personer i Finland och Sverige. Vårt företag  grundades år 1989. Mera info hittar du på adressen raksystems.com.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp