Raksystems Group has acquired th swedish Independia Group

Raksystems Group expanderar sin verksamhet i Sverige genom förvärv av Independia Group

Raksystems Group, Nordens ledande expert på fastigheters välbefinnande och Finlands ledande leverantör av överlåtelsebesiktningar, utvidgar sitt tjänsteutbud genom förvärv av Independia Group. Raksystems blir i och med denna affär ett av Sveriges ledande företag inom överlåtelsebesiktningar. Efter köpet deltar Raksystems årligen i över 20 000 besiktningar och undersökningar av fastigheter i Norden. Independia Group är ett av Sveriges ledande företag som erbjuder pakettjänster i samband med bostadsaffärer, med fokus på överlåtelsebesiktningar och dolda felförsäkringar. Datum för slutförandet av denna företagsaffär är februari 2021.

I och med denna affär erbjuder Raksystems Group liknande tjänster i både i Finland och Sverige. Tjänsterna delas in i tre olika segment: Green Building Services, Inspections & Surveys samt Project Services. Den röda tråden i Raksystems erbjudande är att bidra till fastigheters välbefinnande genom konditionsundersökningar och tekniska undersökningar av fastigheter, miljöcertifieringar och tjänster som berör ekologiskt byggande samt projektledning. Genom förvärvet av Independia Group erbjuds nu våra tjänster även till konsumenter och bidrar till en tryggare bostadsaffär för såväl köpare som säljare.

Independia Group grundades år 1995 och började sin verksamhet inom fastighetsautomation. I takt med att verksamheten växte övergick bolagets tjänsteutbud till att erbjuda tjänster inom radonproblematik, överlåtelsebesiktningar och dolda felförsäkringar i samband med bostadsaffärer. Inom kort kompletterades bolagets tjänsteportfolio ytterligare med energicertifikat. Bolagets omsättningsprognos för 2020 är 60 miljoner kronor. Independia Groups nätverk består av 100 experter och täcker hela Sverige.

”Överlåtelsebesiktningar som utförs i samband med bostadsaffärer har alltid varit kärnan i Raksystems verksamhet. Förvärvet av Independia Group utvidgar vårt utbud inom detta tjänsteområde så att det nu även inkluderar Sverige och att vi nu även kan erbjuda våra tjänster till svenska konsumentmarknaden. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att kunna erbjuda våra tjänster till en ny målgrupp på en ny marknad”, säger Raksystems Group CEO Marko Malmivaara.

”För Independia Group öppnas intressanta möjligheter att utvidga tjänsteutbudet till att, i samarbete med Raksystems Groups andra dotterbolag, nu erbjuda allt mer omfattande tjänstepaket. Genom att nyttja vårt gemensamma tjänsteutbud kan vi nu i ännu större omfattning säkerställa fastigheternas, fastighetsägarnas och användarnas välmående”, berättar Independia Groups VD Sanna Hayson.

Raksystems Group växer kraftigt och börjar det nya året 2021 starkt med ett företagsköp. Raksystems Group hjälper sina svenska och finska kunder i det så viktiga hållbarhetsarbetet för nybyggnation, fastighetsundersökningar, inspektioner och certifieringar. Tjänsteportföljen inkluderar även tjänster som berör byggherreverksamhet, övervakning och planering.

Raksystems Groups Pro forma-omsättning stiger efter denna affär till 60 miljoner euro och personalstyrkan till 540 experter. Företagsaffären stärker Raksystems Groups position som den ledande experten på fastigheters välbefinnande i Norden.

Tilläggsuppgifter:

Raksystems Group CEO Marko Malmivaara

Marko Malmivaara
Group CEO, Raksystems 
+358 40 046 4934
marko.malmivaara@raksystems.fi

Independia Group CEO Sanna Hayson

Sanna Hayson
VD, Independia Group
+46 708 142 439
sanna.hayson@independia.se

Raksystems – bäst i Norden, varje dag!

Raksystems Groups uppgift är att hjälpa fastighetsägarna att hålla byggnaderna i gott skick. Detta främjar såväl fastighetens användares som invånarnas och ägarnas välbefinnande. Även miljön tackar oss, då vi aktivt främjar hållbara val och värderingar. Med hjälp av våra tjänster kan vi minska fastigheternas miljöpåverkan – samtidigt uppmuntrar vi våra kunder att göra bättre val.

Raksystems grundades 1989 och är idag 540 medarbetare i Finland och Sverige. Mer information finner du på raksystems.com.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp