Raksystems i Finland

VÄLMÅENDE FASTIGHETER OCH MÄNNISKOR OCH EN VÄLMÅENDE MILJÖ

Vi är ett expertföretag inom bygg- och fastighetsbranschen i Norden.

Raksystems skapar välmående för fastigheter, deras ägare och invånare samt miljön.

Vi hjälper dig att hitta de bästa och mest hållbara lösningarna för din fastighet och med hänsyn till dina behov, utifrån vår över trettio år långa erfarenhet. Tack vare vår expertis kan vi ställa rätt frågor och leder dig i rätt riktning för att tillsammans uppnå bästa möjliga slutresultat.

Raksystems har specialiserat sig på undersökningar, besiktningar och certifieringar av fastigheter. Vi planerar hållbara byggnader för dig. Med våra övervakares och projektledares hjälp kan vi slutföra nybyggen och renoveringsprojekt med framgång. Vi säkerställer också en trygg och hälsosam boendemiljö och bostadsaffär för dig.

Vi erbjuder dig olika servicekoncept genom vilka vi garanterar att värdet på fastigheten bibehålls och att levnadsmiljön är hälsosam. Vi deltar aktivt i utvecklingen av branschen i egenskap av intressebevakare för fastigheter och vår nationalegendom, för att vi ska kunna utvecklas själva och främja bygg- och fastighetsbranschens utveckling.

Vi är glada om vi kan hjälpa dig! Till våra kunder hör i huvudsak representanter för kommuner och städer, hyreshus, byggföretag, fastighetsinvesterare och -utvecklare, privatkunder, vicevärdar och bostadsrättsföreningar samt fastighetsmäklare och advokater.

I Finland har vi redan utfört över 150 000 besiktningar och undersökningar samt planerat och övervakat tusentals renoveringsprojekt. Raksystems deltar årligen i över 20 000 besiktningar och undersökningar av fastigheter i Norden.

Vi är den ledande aktören inom miljöcertifiering av fastigheter i Finland och har stor erfarenhet av att upprätta omfattande fastighetsskatteutredningar, vilket gör att vi kan hjälpa ansvarstagande byggare och fastighetsägare inom grönt byggande och fastighetsägande. Vi har ansvarat för livcykelhantering, energi- och miljöstyrning samt styrning av LEED- och BREEAM-klassificeringar vid hundratals byggprojekt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Om Raksystems Group

  • Ledande konsultkoncern inom fastighetsbesiktning med verksamhet i Finland och Sverige
  • Grundad år 1989
  • Group CEO Tuomas Qvick
  • Landschef (FI) Keijo Leppävuori, civ.ing
  • Våra kunder är fastighetsägare, -användare, byggföretag och andra aktörer inom branschen
  • 40 kontor, av dessa 21 i Finland och 19 i Sverige
  • 730 experten
  • Nettoomsättning 2023E 95 miljoner euro (pro forma)

Människan är kärnan i våra värderingar

Allt vi gör vilar på vår gemensamma värdegrund. Kärnan i den är nöjda kunder och motiverade medarbetare. Vi vill alltid överträffa kundernas förväntningar.

Bästa service

Vi vill ge våra kunder bästa möjliga service utan att ge avkall på kvaliteten eller opartiskheten. Nöjda kunder motiverar oss att alltid göra vårt bästa. Vi svarar på förfrågningar från kunder omedelbart och gör alltid ett högklassigt och professionellt arbete från början till slut.

Välmående medarbetare

Hörnstenar i våra medarbetares arbete är ömsesidig uppskattning och respekt för varandra. För att vi ska lyckas som ett team behöver vi stötta varandra. Vi hjälper alltid kollegor som är i behov av hjälp och gärna även utan att de behöver be om det.

Arbetsglädje

Vi är motiverade, passionerade och energiska i vårt arbete. Vi smider nu medan järnet är varmt – och vi anstränger oss alltid lite mer än vad kunderna förväntar sig av oss. Vi är effektiva och överträffar vårt förväntade värde varje månad.

Ansvarstagande är etablerat hos oss.

Certifierad kvalitet och ansvar för miljön

Ansvarstagande är etablerat hos oss. Det är integrerat i vårt dagliga sätt att bemöta kunderna och kollegorna och att agera som expert ute på fältet. Ansvarstagande speglas med andra ord i vårt företags vardag, i allt vi gör och i våra framtidsplaner.

Läs mer om vårt ansvarsarbete

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.