Ansvar på Raksystems
Ansvar på Raksystems

Ansvarsfull aktör för fastigheter, människor och miljön.

Fastigheternas välmående har en stor inverkan på människornas och miljöns välmående. Vi ser vår expertis som en lösning.

Fastigheternas välmående har en stor inverkan på människornas och miljöns välmående. Vi ser vår expertis som en lösning.

Som expertorganisation inom bygg- och fastighetsbranschen befinner vi oss på en utsiktspunkt och kan förbättra fastigheternas välmående och därigenom välmåendet hos användarna och ägarna av dem, vilket påverkar även miljöns välmående positivt.

Ansvar på Raksystems

Vår viktigaste uppgift är att hjälpa fastighetsägare att hålla sina byggnader i skick. Detta främjar fastighetsanvändarnas samt de boendes och ägarnas välmående. Även miljön tackar när vi aktivt främjar hållbara val och värden. Genom våra tjänster minskar vi fastigheters miljöpåverkan och uppmuntrar våra kunder till bättre val. Ansvar på Raksystems kulmineras i dessa tre teman: välmående hos fastigheter, människor och miljön.

Vår vision är att fortsätta att vara framgångsrika när vi fokuserar på kärnan i vår verksamhet utifrån våra överenskomna värden mot det bästa i Norden – varje dag.

Läs om våra ansvarsprinciper och värden.
Läs om riktlinjerna till våra medarbetare om Vårt sätt att arbeta.