Ansvar på Raksystems
Ansvar på Raksystems

Välmående fastigheter, människor och miljö

Hälsosamma byggnader är viktiga för människors och miljöns välmående. Vi ser vår expertis som en lösning.

Hälsosamma byggnader är viktiga för människors och miljöns välmående. Vi ser vår expertis som en lösning.

Som en expertorganisation inom byggnad och fastigheter har vi ett utmärkt tillfälle att förbättra fastigheters skick samt välbefinnandet hos de som använder och äger dem, vilket också har en positiv inverkan på miljöläget.

Ansvar på Raksystems

Ansvar är vårt permanenta sätt att verka. Det är vår dagliga rutin när vi möter kunder och kollegor samt arbetar som expert på fältet. Det är en del av vår vardag och syns i all vår verksamhet samt våra framtidsplaner.

Vår viktiga uppgift är att hjälpa fastighetsägare att sköta sina byggnader. Detta främjar både de boendes och ägarnas välbefinnande. Det gagnar också miljön, eftersom vi aktivt främjar hållbara val och värden. Våra tjänster minskar byggnaders miljöpåverkan och uppmuntrar kunderna att göra bättre val. På Raksystems kulmineras ansvaret i följande tre teman: välmående byggnadermänniskor och miljö.

Hållbarhetsrapport

Raksystems första hållbarhetsrapport har publicerats och gäller året 2022. Den beskriver de prioriterade områdena och ansvarsmålen för de kommande åren. Vårt hållbarhetsarbete består av tre huvudteman: välmående fastigheter, välmående människor och välmående miljö. Under de kommande åren kommer vi att följa vårt hållbarhetsarbete genom dessa teman.

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi skapar delat mervärde och positiv inverkan i världen genom FN:s mål för hållbar utveckling. FN:s mål för hållbar utveckling antogs 2015 som internationella åtgärder för att utrota fattigdom, skydda planeten och säkerställa att alla ska få njuta av fred och välfärd senast 2030.

Vi har förbundit oss att stödja FN:s alla 17 mål för hållbar utveckling i vårt hållbarhetsarbete och har dessutom identifierat fyra mål som är de mest viktiga för vårt eget hållbarhetsarbete. Genom dessa mål har vi en positiv inverkan på planeten och miljön.