VÄLMÅENDE FASTIGHETER

Vår viktiga uppgift är att hjälpa fastighetsägarna att sköta sina byggnader.

Förebyggande underhåll av byggnader är avgörande. Ju tidigare i en fastighets livscykel vi kommer med i projektet, desto bättre blir slutresultatet.

Välmående fastigheter sedan 1989

Som ledande expertkoncern av välmående fastigheter i Finland och Sverige specialiserar vi oss på bedömning, besiktning och certifiering av fastigheter. Vi har genomfört över 150 000 byggnadsbesiktningar och -undersökningar, och vi har haft äran att övervaka tusentals renoveringsprojekt. Vi är också årligen inblandade i över 20 000 bostadsköp och besiktningar inom Norden. Raksystems grundades i Finland år 1989.

Vår affärsverksamhet är indelad i tre områden: Green Building Services, Inspections & Surveys och Project Services. Green Building Services stödjer grönt byggande och bidrar starkt till att styra kunderna mot hållbara val. Inspections & Surveys stödjer förebyggande fastighetsunderhåll hos både företags- och konsumentkunder. Sist men inte minst säkerställer Project Services byggkvaliteten utan kompromisser i nybyggnads- och renoveringsprojekt.

Mer information om hållbara fastigheter

Som ett expertföretag vill vi dela med oss av och öka information om hållbara fastigheter. Under 2022 arrangerade vi 49 utbildningsdagar för kunder i Finland och 47 i Sverige. Förutom utbildningar kommunicerar vi aktivt om vår verksamhet och aktuella teman genom sociala medier, direktmarknadsföring, pressmeddelanden och kundevenemang.

Positiv inverkan på välmående fastigheter

Vår viktiga uppgift är att hjälpa fastighetsägare att sköta sina byggnader. Vår målsättning är att människor ska må bra i de byggnader där vi har levererat våra experttjänster. Genom våra tjänster har vi en positiv inverkan på välmående fastigheter. Vår målsättning är att under de kommande åren mäta vår positiva inverkan på välmående fastigheter.

Under 2022 genomförde Raksystems 136 (Finland) och 37 (Sverige) Green Building-certifieringar samt 2200 (Finland) och 335 (Sverige) inspektioner som främjar välmående fastigheter hos företag.

Genom våra tjänster har vi en betydande positiv inverkan på välmående fastighete

Vi påverkar välmående fastigheter positivt genom våra tjänster. Vi vill ständigt utveckla våra tjänster så vi säkerställer en bra kommunikation och kontakt med våra intressentgrupper. Vi försöker också öka medvetenheten om hållbara fastigheter bland våra kunder.

Net Promoter Score (NPS) – kundnöjdhet under de senaste 30 dagarna

Välmående fastigheter – 2022 nyckeltal

71 NPS
kundnöjdhet

96 dagar
kundutbildning

173 st.
Green Building-certifieringar

5 535 st.
inspektioner kopplade till välmående fastigheter