Raksystems kiinteistöjen hyväksi
VÄLMÅENDE FASTIGHETER

Vår viktigaste uppgift är att hjälpa fastighetsägare att hålla sina byggnader i skick.

Förebyggande underhåll av fastigheter är avgörande. Ju tidigare i fastighetens livscykel vi får komma med i projektet, desto bättre slutresultat

Ansvar på Raksystems

Vi på Raksystems arbetar från byggnaders planeringsskede ända till användningsskede och kan genom vår egen kompetens påverka den bebyggda miljöns hållbarhet.

Vår viktigaste uppgift är att hjälpa fastighetsägarna att sköta sina byggnader. Vårt mål är att förbättra välmåendet i den bebyggda miljön genom att öka servicevolymen med 10 procent årligen.

Hur når vi våra mål?

Vi utvecklar vår service och yrkeskompetens ständigt för att producera högklassiga tjänster till våra kunder för att förbättra fastigheternas skick och välmående. Vi utvidgar vår serviceutbud för att möta det allt större fastighetsbeståndets behov. Vi vill skapa förutsättningar för våra kunder att vara framgångsrika fastighetsägare som driver en framgångsrik fastighetsverksamhet.