Raksystems, välmående miljö
Välmående miljö

Genom våra tjänster minskar vi fstigheters miljöpåverkan.

Vår uppgift är att uppmuntra våra kunder till bättra val med hänsyn till miljön.

Ansvar på Raksystems

Det bästa möjliga sättet att påverka miljöns välmående i vårt arbete är genom våra tjänster. Därför strävar vi i all vår expertis efter att hitta lösningar som minskar miljöbelastningen, exempelvis genom förbättrad inomhusmiljö och energieffektivitet.

Vi strävar efter att öka vårt koldioxidhandavtryck med 15 procent per år och minska koldioxidavtrycket från vår egen verksamhet med 15 procent per år.
 Vårt mål är att vara kolneutralt år 2025.

Hur når vi våra mål?

Vi har skapat en vägkarta för att minska vårt koldioxidavtryck där vi definierar våra åtgärder för 2021–2025. Under 2021 har vi på agendan bl.a. förbättring av återvinningsgraden på våra kontor, kvalitetsrevision av upphandlingsinstruktionerna, övergång till hållbara material bl.a. i arbetskläder, kontorsmaterial och på våra kontor för förnybar fjärrvärme och el. Vid behov är vi beredda att kompensera en del av våra utsläpp som vi inte kan minska genom våra egna åtgärder.

För att öka vårt koldioxidhandavtryck optimerar vi vårt serviceutbud och vår rapportering så att kunderna allt bättre ser vilka möjligheter de har att minska koldioxidavtrycket från sina egna fastigheter.

Raksystems, välmående miljö