Letar du efter Raksystems dataskyddsbeskrivning? Du hittar dem här.
Dataskyddsbeskrivningar

LETAR DU EFTER RAKSYSTEMS DATASKYDDSBESKRIVNINGAR? ELLER INFORMATION OM COOKIES?

Du hittar dem här.

Dataskyddsbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivningarna innehåller information om kunders och arbetssökandes rättigheter och vi berättar lättfattligt och transparent hur deras personuppgifter behandlas i respektive register, till exempel vilka uppgifter vi samlar in och hur uppgifterna skyddas. När personuppgifter samlas in för ett visst ändamål bildar uppgifterna tillsammans ett register.

Cookies

På Raksystems Insinööritoimisto Oy:s sidor använder vi kakor både för enskilda sessioner och bestående kakor (cookies) för att förbättra och specificera användarupplevelsern. Kakor kan även användas för att visa reklam och kakorna är en hjälp för att visa reklam som motsvarar dina intressen även då du går in på andra webbsidor. Reklamen är planerad för att erbjuda dig våra tjänster utifrån de tjänster du tidigare läst om. Märk väl, att dessa kakor insamlar uppgifter anonymt och inte innehåller personliga uppgifter, men uppgifterna kan kopplas till personuppgifter som eventuellt insamlats om användaren. Uppgifter för följning av besökare som insamlas med kakor kan lämnas ut till tredje parter om lagen förutsätter det eller för att inrikta marknadsföring.

En kaka är en kort textfil som webbläsaren sparar på din enhet då du besöker sidan. De uppgifter som kakorna sparar om användaren innehåller identifikationsuppgifter om webbläsare, sidanvändning, datum och tidsuppgifter, webbadress för sidan från vilken användaren kommit till sidan samt IP-adressen för användarens dator. Sessionsspecifika kakor sparas inte på din dator, utan de försvinner då webbläsaren stängs. Bestående kakor bevaras tills användaren själv tar bort dem från datorn.

Om du inte vill att kakor sparas på din enhet kan du ändra webbläsarens inställningar för att hindra det. Att hindra kakor kan dock påverka sidornas funktionalitet. Mera information om anvisningar för olika webbläsare finns i anvisningarna för webbläsarens tillverkare.

Att avgöra meningsskiljaktigheter

Raksystems Insinööritoimisto Oy följer Finlands lagstiftning i sin verksamhet. Om en meningsskiljaktighet som gäller ett avtal mellan Raksystems och en konsumentkund inte kan lösas genom förhandlingar har konsumentkunden rätt föra meningsskiljaktigheter till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet tas till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten kontakta magistratens konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Raksystems aviseringskanal

Som anställd eller intressent kan du anonymt rapportera allvarliga problem eller misstankar om dem genom Raksystems meddelandekanal. Genom sidan kan du skicka information om klandervärda aktiviteter eller rapportera oetiska, olagliga eller aktiviteter som strider mot interna policyer. Klicka här för vår aviseringskanal!

Kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.