Raksystems Group blir Finlands största aktör inom radonbranschen

SUOMEN RADONHALLINTA OY

Suomen Radonhallinta Oy är det ledande företaget inom radonbranschen i Finland. Företaget är sedan år 2020 en del av Raksystems.

Expertis inom radonbranschen sedan år 2013

Vi erbjuder våra kunder vår unika radonexpertis över hela landet. Genom att enbart koncentrera oss på radonbranschen kan vi säkerställa att vi har den djupaste och bäst uppdaterade kunskapen. På så sätt känner vi även till de bästa mät- och reparationsmetoderna. Vi fungerar i nära samarbete med de finska myndigheterna och vi upprätthåller vårt kunnande genom regelbunden skolning.

Suomen Radonhallinta Oy har en mycket omfattande kundkrets bestående av husbolag och företagskunder samt både offentliga och privata fastighetsägare. Företaget levererar årligen radontjänster till tusentals objekt – det är fråga om totalt ca. 20.000 enskilda radonmätningar per år.

Våra tjänster

Våra experter har utbildat sig och fått den senaste kunskapen gällande hela branschen och de metoder som används vid radonlösningar. Grunden för vår starka erfarenhet ligger i de år vi jobbat med geologi, husbyggnad och strålningsmätningar.

Våra experttjänster är bl.a. att erbjuda, utföra och göra upp:

  • åtgärdsplaner,
  • hjälp med informering,
  • expertföreläsningar,
  • specialmätningar,
  • utrustning för radonkontroll,
  • radonreparationer och
  • övervakningsarbete över hela Finland.