Hållbarhet och ansvarstagande speglas i vårt företags vardag och i våra framtidsplaner.
HÅLLBAR VERKSAMHET

HÅLLBAR EXPERTORGANISATION SOM HJÄLPER BÅDE FASTIGHETER OCH MÄNNISKOR

Hållbarhet och ansvarstagande speglas i vårt företags vardag och i våra framtidsplaner.

Ansvarstagande är etablerat hos oss. Det är integrerat i vårt dagliga sätt att bemöta kunderna och kollegorna och att agera som expert ute på fältet. Ansvarstagande speglas med andra ord i vårt företags vardag, i allt vi gör och i våra framtidsplaner.

Fastigheternas välmående påverkar miljön, ekonomin och fastighetsanvändarnas hälsa

Alla behöver ett hem. En plats att bo och leva på. På Raksystems bygger hållbarheten uttryckligen på grunden, eftersom vår uppgift är att sörja för vårt fastighetsbestånds kondition. Vår mission är att vara en intressebevakare för nationalegendomen och fastighetsanvändarnas bästa vän.

I genomsnitt tillbringar vi 8 timmar på jobbet och en stor del av dygnet hemma, bland annat genom att sova. Upp till 90 procent av tiden på dygnet tillbringar vi inomhus, och därför är kvaliteten på inomhusluften och byggnaden både på jobbet och hemma verkligen av betydelse. Fastigheternas välmående har en direkt inverkan på fastighetsanvändarnas hälsa, på hur hälsosam vår livsmiljö är och på befolkningens skuldsättning. Enligt den finska rapporten Rakennetun omaisuuden tila – ROTI 2019 (den byggda egendomens status) är 45 procent av finländarnas nationalförmögenhet bunden i fastigheter. Detta motsvarar cirka 500 miljarder euro. På grund av nonchalans och slarv kostar försummelse av underhåll av privata hem och stora fastigheter årligen finländarna 3,4–5,7 miljoner euro.

Ett välmående fastighetsbestånd skyddar oss, skapar trivsel och medför balans i tillgångarna, medan bostäder i dåligt skick gör oss sjuka och skuldsatta. De medel vi investerar i välmående fastigheter skapar trygghet även för kommande generationer. Vårt företags uppgift har från första början varit att förlänga det befintliga fastighetsbeståndets livslängd och att garantera kvaliteten vid nyproduktion ända från byggprojektens början.

Hållbarhet är en miljöinsats

Under åren har vi tagit fram många tjänster och undersökningsmetoder vars mål är förbättra energieffektiviteten i fastigheter och privathushåll. Våra lösningar hjälper oss att hjälpa invånarna att sänka sina energikostnader samtidigt som de minskar utsläppen. Ett utmärkt exempel är vår tjänst för kartläggning av energibesparingar, som utreder kostnadseffektiva energisparåtgärder i fastigheter. Våra experter gör undersökningar och presenterar kostnader, återbetalningstider och sparpotential för åtgärderna i form av överskådliga tabeller och diagram så att kunden ska förstå vilka alternativ som finns.

Till exempel genom att installera en jordvärmepump i en fastighet kan man spara upp till 50–65 procent av förbrukningen av köpt energi, och genom att justera uppvärmningssystemet i en byggnad kan man spara 5–15 procent av energiförbrukningen. Slutresultatet av en renovering av uppvärmningssystemet är i bästa fall ökad användarkomfort, mindre kostnader och ökat värde på fastigheten.

Vi tar hand om varandra

Det är ingen tillfällighet att en av våra värderingar är ”välmående människor”, eftersom vårt arbete grundar sig på expertarbete. För oss är det ytterst viktigt att våra medarbetare mår bra på jobbet och att de därigenom kan ge våra kunder bästa möjliga service. Vi förbättrar motivationen och trivseln bland våra medarbetare till exempel genom att ge dem möjlighet att organisera sin arbetstid utifrån den egna livssituationen.

Vid utgången av 2019 var 26 procent av våra medarbetare kvinnor och 74 procent män. Vi har satsat på våra medarbetares hälsa i arbetet och på en arbetsförmågaförsäkring, eftersom ”välmående människor” är nära förknippat med våra anställda men också med våra kunder, för att även de ska må bra. Vi har ett socialt ansvar för alla parter runt omkring oss och deras välmående.

Kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.