Certifierad kvalitet och ansvar för miljön.
Miljöpolicy och certifieringar

Certifierad kvalitet och ansvar för miljön

Certifieringar

Raksystems undersökningar, planer, övervakning och byggherretjänster utförs enligt ett kvalitetsledningssystem som har certifierats enligt ISO 9001 av Eurofins Expert Services Oy. I hanteringen av vårt administrativa system ingår en årlig kvalitetsrevision, utifrån vilken vi utvecklar vår verksamhet och upprätthåller certifikatens giltighet.

Vi sparar på miljön och minskar utsläppen i vår verksamhet. Som experter inom bygg- och fastighetsbranschen hjälper vi våra kunder att förbättra kvaliteten och energieffektiviteten i fastigheter och göra boendet tryggare. Ekologi är en integrerad del av vår verksamhet och våra processer. Vid hantering av miljöfrågor tar vi hjälp av världens mest kända standard för miljöledning. Med hjälp av ISO 14001 kan vi styra vår personal i miljöfrågor och förbättra miljöskyddet i vårt företag.

Miljöpolicy

Som experter inom bygg- och fastighetsbranschen hjälper vi våra kunder att förbättra kvaliteten och energieffektiviteten i såväl nybyggen som befintliga byggnader. Med hjälp av de produkter vi tillhandahåller vill vi möjliggöra trygga och hälsosamma boendemiljöer och arbetsplatser i olika slags byggnader.

Vi sparar på miljön och minskar utsläppen i vår verksamhet. Ekologi är en integrerad del av vår verksamhet och våra processer. För att nå miljömålen i vår verksamhet

  • iakttar vi gällande miljölagstiftning,
  • identifierar och bedömer vi miljörisker i vår verksamhet och försöker hantera dem,
  • försöker vi minska de skadliga miljöeffekterna av vår verksamhet genom att ständigt utveckla processerna,
  • hjälper vi vår personal att agera hållbart i miljöfrågor och
  • ger vi aktivt information om miljöfrågor.

Vid hantering av miljöfrågor tar vi hjälp av ISO 14001, en standard för miljöledning som gör att vi kan styra vår personal i miljöfrågor och förbättra miljöskyddet i vårt företag.

Kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.