VERKSAMHETSSTÄLLET I BJÖRNEBORG

KONTAKTUPPGIFTER TILL VERKSAMHETSSTÄLLEN I BJÖRNEBORG

Nedan ser du kontaktuppgifter till de företag som jobbar vid verksamhetsstället i Björneborg samt kontaktpersonerna.

Kontaktuppgifter och verksamhetsställen
Förbundet för Finländskt Arbete har gett Raksystems erkännandet Nyckelflaggan.

Raksystems Insinööritoimisto Oy

PL 1000
28101 Björneborg

Försäljning:
Pasi Mustajoki tlf. +358 (0)30 670 5564

Regionchef:
Janne Sampalahti tel. +358 (0)30 670 5628

Kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.