One Raksystems Group - three divisions.
Presentation av affärsområden

En Group, tre divisioner.

Vi delar upp vår verksamhet i tre divisioner; Green Building Services, Inspections & Surveys and Project Services.

GREEN BUILDING SERVICES – vi bygger grönt

Fastighets- och byggbranschen har en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringen. Genom koldioxidsnålt byggande och ekonomisk planering kan vi påverka de gemensamma utsläppsmålen konkret och styra våra kunder mot bättre hållbarhet på ett effektivt sätt. Vi är partner till ansvarsfulla byggentreprenörer och fastighetsägare samt marknadsledande på konsulttjänster inom grönt byggande.

Vår kompetens täcker alla delar av miljöledning inom byggande från målen för projektplanering till hantering av miljöfrågor under användnings- och underhållsskedet. Dessutom kan vi ge övertygande prov på konsulttjänster inom fastighetsunderhåll samt strategisk planering av funktioner.

Att vår organisation också har, utöver våra specialister på grönt byggande, specialister inom förebyggande underhållsarbete och hållbar planering i kombination med att vi på Raksystems samarbetar för våra kunders bästa, det gör oss ännu starkare!

Raksystems Green Building Services

Green Building Services i ett nötskal:

 • Miljöklassning av fastigheter för byggprojekt och av existerande fastigheter
  • Internationella certifieringar: LEED, BREEAM, WELL
  • Nationell certifiering: byggnadsteknisk miljöklassning
 • Energi- och livscykelplanering samt -styrning
  • Livscykelkostnad (LCC)
  • Livscykelbedömning (LCA)
  • PPP-projekt (public-private partnership)
 • Övervakning av P1-renhet under byggtiden
 • Friska hus-samordning
 • Hantering av kostnadstekniska risker i byggprojekt

INSPECTIONS & SURVEYS – för en förutsägande fastighetsförvaltning

Fastighetens livscykel början från bygget. Redan i planeringsskedet påverkas fastighetens kommande hållbarhet, underhållsmässighet och kostnader. Även material- och systemval kan påverka byggnadens koldioxidutsläpp i såväl bygg- som användningsskedet samt underhållsmässighet under användning av fastigheten.

Fastighetens livscykel fortlöper från byggarbetsplatsskedet genom skötsel och underhåll under livstiden ända till rivning. Byggnadens livscykel omfattar flera konditionsbedömningar som leder till mindre eller större saneringar. Fastighetsförvaltning och underhåll kräver långsiktig planmässighet och expertis. Underhållet omfattar konkreta åtgärder för fastighetens ekonomiska drift genom att samtidigt möjliggöra hälsosamma, trygga, trivsamma och ekologiska byggnader.

För att nå det bästa ekonomiska resultatet är det viktigt att schemalägga stora reparationer i rätt tid i fastighetens livscykel. Det är endast möjligt genom en långsiktig och professionell uppföljning av fastighetens livscykel.

Raksystems Inspections & Surveys for B2B

Inspections & Surveys B2B i ett nötskal:

 • Besiktningar och fastighetskartläggaren
 • Due Diligence-tjänster
 • Besiktningar som
  • Betongundersökningar
  • VVS-undersökningar
  • Avlopps- och täckdikesfotografering
  • Fuktkartläggningar i fastigheter
 • Undersökning av inomhusluften
 • Kartläggning av skadliga ämnen
 • Radonundersökningar
 • Energitjänster
Raksystems Inspections & Surveys for B2C

Inspections & Surveys B2C i ett nötskal:

 • Besiktning vid bostadsköp
 • Säkerhet vid affärer (Kauppaturva)
 • Besiktningar av och expertutlåtanden om småhus
 • Periodiska besiktningar av småhus och KotiApp
 • Areamätningar
 • Fuktkartläggningar
 • Undersökning av inomhusluften
 • Kartläggning av skadliga ämnen
 • Radonundersökningar
 • Energitjänster

PROJECT SERVICES – utan att kompromissa på kvaliteten

Kvalitetsarbetet börjar redan långt innan själva byggandet – i planeringsskedet. En professionell planeringsgrupp styr byggnaden genom samarbete på rätt väg. Det är särskilt viktigt att ett kompetent team följer med under hela projektet. Vid bygguppdrag är det viktig att hantera helheten men även styra projektets mer detaljerade planering och genomförande och inte kompromissa på övervakningen av byggarbetet.

Byggprojekt som genomförs enligt moderna renhållningsförordningar är en stor fördel för både personalen på byggarbetsplatsen som byggnadens framtida användare. Låt oss prata om arbetssäkerhet, arbetshälsa och boendehälsa.

Hållbara val, arbetet av professionella och erfarna planerare samt projektledare och övervakare belönas under byggnadens livscykel av en fungerande och hälsosam byggnad.

Raksystems Project Services

Project Services i ett nötskal:

 • Nybyggnader och renoveringar:
  • Arkitektplanering
  • Konstruktionsplanering
  • VVSEA-planering
  • Projektledning och byggherretjänster
  • Övervakningsuppgifter
  • Observatörstjänster vid byggarbeten
  • Renhållnings- och fukthanteringssamordartjänster
  • Byggnadsfysikalisk expertis
 • Årsbesiktningar

Kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.