Gemensamt arbete för den bästa betjäningen för kunderna och personalen.
Ledningsgrupp för Raksystems Finland

LÄR KÄNNA MEDLEMMARNA I LEDNINGSGRUPPEN FÖR AFFÄRS- OCH SUPPORTFUNKTIONER.

Gemensamt arbete för den bästa betjäningen för kunderna och personalen.

Ledningsgrupp för Raksystems Finland

Tillsammans hjälper vi våra experter och anställda att prestera optimalt och därigenom hjälpa våra kunder. Vår uppgift är att se till att vi lyckas implementera våra värderingar, vår mission och vår vision, att vi gör ett bra jobb varje dag och att våra kunder är nöjda.

Keijo Leppävuori

Raksystems Keijo Leppävuori

Raksystems Finland Country Director, VD för Raksystems dotterbolag Green Building Partners Oy, civ.ing.
Anställd i företaget sedan 2020 (Green Building Partners Oy sedan 2011).

Antti Autio

Försäljningschef, YH-ingenjör.
Anställd i företaget sedan 2015.

Sanni Isosomppi

Direktör för marknadsföring och kommunikation, FM.
Anställd i företaget sedan 2010.

Pasi Kupiainen

Raksystems Pasi Kupiainen

Chief Business Officer, Projec Services (Design), civ.ing.
Anställd i företaget sedan 2019 (Helsingin Seudun Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy 2006).

Riia Lampelo

HR-chef.
Anställd i företaget sedan 2021.

Hannu Lankinen

Vice verkställande direktör, EM.
Anställd i företaget sedan 2010.

Kim Malmivaara

Chief Business Officer, Inspections & Surveys (B2C) och Regionala kontor, BI.
Anställd i företaget sedan 2003.

Jari Marttinen

Chief Business Officer, Inspections & Surveys (B2B), civ.ing.
Anställd i företaget sedan 1999.

Janne Rytkönen

Raksystems Janne Rytkönen

VD för Raksystems dotterbolag EcoReal Oy, BA, OTM.
Anställd i företaget sedan 2022 (EcoReal Oy sedan 2016).

Juha Savolainen

Chief Business Officer, Project Services (Project Management and Supervising), BI (YH).
Anställd i företaget sedan 2015.

Alexander Smeds

Raksystems Alexander Smeds

M&A chef.
Anställd i företaget sedan 2023.

Konsta Tuokko

Chief Business Officer, Green Building Services, civ.ing.
Anställd i företaget sedan 2020 (Green Building Partners Oy sedan 2012).

Janne Vanhanen

Raksystems Janne Vanhanen

VD för Raksystems Climate Solutions Oy, ett dotterbolag till Raksystems.
Anställd i företaget sedan 2021.