Energibesiktning som utgångsinformation för renoveringsprojekt vid Fiskars bruksområde

Vi genomförde på Fiskars bruksområde energibesiktningar och mätning av U-värde i Plogfabriken och Fiskars Bryggeri. I brukets huvudbyggnad, dvs. Stenhuset, mättes även U-värdet.

Besiktningen genomfördes i november 2018 och helheten genomfördes i enlighet med standarden Kulttuuriperinnön vaaliminen. Ohjeita historialliseten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. (Att värna om kulturarvet. Anvisningar för förbättrande av energieffektiviteten i historiska byggnader. ).

Byggnaderna energibesiktningar är en del av utgångsinformationen för renoveringsprojekt vid Fiskars bruksområde. Beställarens mål är att förbättra fastigheternas energieffektivitet, planera renoveringsprojekt och värna om byggnadens livscykel. Plogfabriken vid Fiskars är en byggnad färdigställd år 1914, där man tillverkade plogar, precis enligt namnet. Nuförtiden finns i byggnaden butiks-, arbets- och kontorslokaler. Fiskars huvudbyggnad, Stenhuset, byggdes åren 1816–1822. Stenhuset är i dag Fiskars-bolagets representationslokaler.

Energibesiktningen utreder hur energieffektiviteten kan förbättras i en fastighet

Målet med en energibesiktning för företag är att förbättra företagens energieffektivitet och spara ännu mera energi.

I besiktningen ingår bland annat kartläggning av den totala energiförbrukningen, som kan bestå av energiförbrukningen i verksamhets- eller affärslokaler, produktionsprocesser eller till exempel bränslen. Dessutom ingår fastighetsspecifika besiktningar i besiktningen. I slutrapporten beskrivs hur energieffektiviteten kan förbättras och mätresultaten gås igenom. Rapporten innehåller även bilder på objektet.

Som undersökningsmetod valdes metoden Rapid U enligt kundens behov och objektet

I de objekt som undersöktes i Fiskars mättes U-värdet. U-värdet anger konstruktionens isolering, dvs. hur bra konstruktionen hindrar värmeöverföring genom ledning. Ju högre värde, desto mera värme försvinner ut. Mätningar kan göras rätt fritt specifikt för olika konstruktioner i vindsbjälklag, ytterväggar, bottenbjälklag, fönster och dörrar under uppvärmningsperioden.

I fastigheter i Fiskars undersöktes cirka hundra mätpunkter. En ny mätmetod, Rapid U, möjliggör ett kostnadseffektivt sätt att snabbt mäta U-värden. En mätning pågår cirka en timme och samtidigt kan man spara resultaten från upp till 10–20 mätare.

Särskilt gällande gamla byggnader kan man anta betydande skillnader i U-värden på olika ställen i byggnaden. Det här beror på ojämn kvalitet i de isoleringskonstruktioner som använts under byggtiden, slitage på konstruktionerna och utsattheten för fukt. I och med dessa faktorer ville fastighetsägaren få en omfattande kartläggning av U-värden i byggnaden och som undersökningsmetod valdes metoden Rapid U.

I energibesiktningarna och mätningarna deltog fyra experter från Raksystems. Det tog två arbetsdagar att gå igenom cirka hundra mätpunkter. Vid objektet gjordes även termografi som en del av U-värdesmätningarna.

Besiktningar och mätningar ger exakt utgångsinformation för renoveringsprojekt

Fiskars Abp:s byggnadschef Jerker Fagerholm nämner att mätningarna ger värdefull information då renoveringsprojekt planeras. Enligt Raksystems ledande energiexpert, Antti Hatsala, ger mätning av U-värden viktig tilläggsinformation jämfört med traditionella undersökningsmetoder då renoveringsprojekt planeras.

”Som beställare får jag viktig och nyttig information om konstruktionernas U-värden, vilket är en hjälp vid bedömningen då stora renoveringar planeras. Med mätningarna är det mycket lättare att avgöra vad som behöver till exempel tilläggsisoleras eller förnyas.”

Fiskars Abp:s byggnadschef Jerker Fagerholm.

Kartläggningarna fortsätter

De välgjorda energibesiktningarna ledde till en fortsättning och ytterligare undersökningar ska göras på området.

För en del av byggnaderna på området i Fiskars bruk planeras en ändring av bruksändamålet. Ändringarna har utan undantag samband med ett behov av att förbättra byggnadernas energieffektivitet och förlänga deras livslängd. Med mätningar och kartläggningar fås som grund för planering och beslutsfattande relevant information om fastigheternas byggnadstekniska skick.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp