Nokian Tyres-däckfabriken i Förenta Staterna har uppnått en LEED-certifiering

Produktionsbyggnaden i Nokian Tyres-däckfabrik i USA-delstaten Tennessee har uppnått en LEED-miljöcertifiering av klass v4 Silver. Fabriken, som producerar 4 miljoner däck per år, öppnades för ett år sedan och den kommersiella produktionen började i januari 2020. Med hjälp av det projekt som konsulterades av Raksystems GBP ville man få bekräftelse på anläggningens säkerhet och verksamhetens ansvarsfullhet.

Fabriken år både rnergi- och miljöeffektiv

Då man byggt fabriksanläggningen har man implementerat många lösningar, som stöder en hållbar utveckling. Raksystems GBP har ända från början konsulterat detta projekt och våra experter vägledde både planerings- och byggarbetetet så, att allting utfördes i enlighet med målsättningen för detta certifikat. Det 135 hektar stora fabriksområdet sysselsätter 400 personer och man strävar där efter miljövänlighet genom bl.a. låga utsläpp och hög energieffektivitet. Att stödja en hållbar utveckling har varit det primära målet ända sedan man började planera Dayton-fabriken.

Under byggnadsskedet valde man miljövänliga byggmaterial och använde sig av intelligent och energibesparande byggarbetsautomation. Det finns laddningsplatser för elbilar på parkeringsplatsen och man har skapat effektiva hanterings- och underhållssystem för vatten och avfall, samt även ett täckande fördröjningssystem för fabriksområdets dagvattnet.

Man har även satsat på energieffektivitet genom att investera i förnybar energi. Det tre megawatts-solpanelsystem som installerats på parkeringsplatsen genererar cirka 4.000 megawattimmar solenergi per år. Med denna energimängd kan man t.ex. täcka 100 % av adminstrationsbyggnadens energibehov och det blir dessutom energi över för att använda i själva fabriksbyggnaden. Som jämförelse kan man nämna, att denna energimängd skulle räcka till för att täcka den årliga energiförbrukningen i upp till 300 finska fristående egnahemshus.

”Projektet har varit särskilt intressant och utmanande, eftersom man globalt sett – p.g.a fabriksanläggningars intensiva energiförbrukning – mycket sällan har ansökt om miljöcertifiering av fabriksbyggnader. Det här har dessutom varit vårt första projekt i Nordamerika, vilket har lett till att vi har lärt oss enormt mycket om byggkulturen och –praxisen där. Detta betonar ytterligare vikten av denna stora prestation”, berättar Simo Skogberg, ledande expert hos Raksystems GBP.

Investeringar i arbetarnas välmående

I samband med den nya fabriksbyggnaden ville man även satsa på arbetarnas säkerhet och välbefinnande. Framför fabriksbyggnaden finns grönområden på sammanlagt över två hektar. Avsikten med träden, växterna och dammen var att skapa en trivsam plats där man kan fördriva tiden t.ex. tillsammans med sina kolleger. 

Nokian Tyres ansöker ytterligare om LEEDv4 Gold-certifiering för fabriksområdets separata adminstrationsbyggnad, som är planerad och byggd i enlighet med de krav ifrågavarande certifikat ställer. Adminstrationsbyggnaden har försetts med olika bekvämligheter som främjar personalens välbefinnande. I byggnaden finns bl.a. mångsidiga kontors- och konferensutrymmen, ett gym, ett rum avsett för barnskötsel, en matsal och en bastu. Eftersom man försöker stödja en företagskultur som baserar sig på samarbete, finns det många gemensamma öppna arbetsutrymmen i byggnaden – och om vädret tillåter kan man även jobba ute på det nya gårdsområdet.

”Det har varit fantastiskt att samarbeta med Nokian Tyres. Vi upskattar särskilt, att de har förbundit sig vid högt uppsatta krav då det gäller ansvarsfrågor samt energi- och miljöärenden. I och med LEED-certifikatet har man nu säkrat att Dayton-fabriken når upp till alla dessa mål”, berättar Skogberg.

”Vårt mål här på Nokian Tyres är att kunna hantera den miljöpåverkan våra produkter har – under hela sin livstid. Vi vill vara det internationellt sett ledande företaget inom hållbar utveckling, så att få våra utrymmen LEED-certifierade är helt i linje med denna filosofi”, fortsätter David Korda, construction manager hos Nokian Tyres.

Miljövänliga byggnader med hjälp av LEED-certifiering

LEED-miljöcertifieringssystemet (Leadership in Energy and Environmental Design) är en certifiering som inbegriper byggnadens alla olika skeden – planeringsskedet, byggnadsskedet samt användning och underhåll. Certifieringen har utvecklats och underhålls av U.S. Green Building Council (USGBC). Det är fråga om världens vanligaste certifieringssystem, som ger en bedömning på de miljöegenskaper olika utrymmen, byggnader och områden har.

Certifikatet verifierar att byggnaden har planerats och byggts i enlighet med strikta miljömål. Med hjälp av certifieringen får man de verktyg som behövs för att kunna underhålla byggnaden på ett hållbart sätt och samtidigt spara energi. LEED-certifierade byggnader har lägre energi- och vattenförbrukning, producerar mindre avfall, har bättre kvalitet på inneluften samt orsakar mindre belastning på miljön i sitt närområde.

Bilder: Nokian Tyres
Bilder: Nokian Tyres
Bilder: Nokian Tyres
Bilder: Nokian Tyres
Bilder: Nokian Tyres

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp