Projektledning, planering och övervakning av linjesaneringsprojektet i ett våningshusbolag från 1970-talet

Man kommer inom de närmaste åren att inleda linjesaneringsprojekt i många av de våningshusbolag som byggdes på 1970-talet, eftersom rörens livstid nu börjar närma sig sitt slut. Detta gällde även husbolaget Bostads Ab Neilikkaketo, beläget i Dickursby i Vanda. Linjesaneringsprojektet i detta år 1970 färdigställda våningshusbolag inleddes i mars 2017 och entreprenaden färdigställs på hösten 2020. Raksystems HSSR ansvarade i detta saneringsprojekt för projektledningen, planeringen och övervakningen av hur saneringsarbetet framskrider.

Så här genomförs detta husbolags linjasaneringsprojekt

Bostads Ab Neilikkaketos linjesanering utförs enligt den traditionella modellen, d.v.s. förutom att man förnyar husbolagets tapp- och avloppsvattenledningar, förnyar man samtidigt även alla ytmaterial och fuktisoleringar. Därtill bestämde man sig i detta husbolag för att också modernisera eldistributionsnätet och förnya bastuavdelningen.

Raksystems HSSR har varit involverat i detta linjesaneringsprojekt från början till slut. Då saneringsprojektet inleddes år 2017 deltog vi i egenskap av projektledare, varefter våra experter även gjorde upp projektplanen och byggplanerna. Vårt företag valdes till projektledare främst på basen av disponentens rekommendation.

”Jag hade redan tidigare samarbetat med projektledaren Pasi Kupiainen i samband med ett par andra liknande projekt. Dessa projekt har löpt väldigt bra och Pasis insatser som projektledare har varit berömliga. Han är noggrann och reder i egenskap av ledare för projektorganisationen snabbt ut de problem som uppstår”, berättar Bostads Ab Neilikkaketos disponent Ossi Airola från disponentbyrån Maikoski Oy.

Den egentliga saneringsentreprenaden kom igång i början av år 2020. Våra experter fungerade som övervakare under hela entreprenadstiden.

”Samarbetet mellan oss, disponenten, husbolagets styrelse och entreprenören har löpt väl. Under själva entreprenadstiden har det varit en avslappnad stämning vid alla arbetsplatsmöten och entreprenaden framskrider helt enligt planerna”, sammanfattar Pasi Kupiainen (chef för Raksystems HSSR:s saneringsplaneringsavdelning), som fungerat som projektledare i detta saneringsprojekt.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp