I radhusbolaget som byggts år 1981 gjordes en underhållsbesiktning med genomgång av byggnadstekniken, VVS- och elsystem.

Underhållsbesiktning för radhusbolag byggt på 80-talet

I Asunto Oy Torpankallio i Söderkulla gjordes en underhållsbesiktning i april 2019. I radhusbolaget som byggts år 1981 och har åtta lägenheter gjordes en underhållsbesiktning med genomgång av byggnadstekniken, VVS- och elsystem.

Det hade gått 12 år sedan den senaste byggnadsbesiktningen i husbolaget. Husbolagets styrelse ville utreda husbolagets nuskick och eventuella renoveringsbehov. Redan för underhållsbesiktningen planerades en täckdikningsentreprenad i Torpankallio och att genomföra den rekommenderades vid underhållsbesiktningen.

Före underhållsbesiktningen sändes ett frågeformulär inför fältbesöket till de som bor i Torpankallio. Formulären nyttjades som utgångsinformation för besiktningen. 

Underhållsbesiktningen gör det lättare att planera renoveringsbehoven

Underhållsbesiktningen ger kurant information om fastighetens skick och lösningarna i dess konstruktion. Planeringen av kommande renoveringar underlättas med aktuell information, ur disponentens synvinkel.

Sparar på kostnaderna och ett verktyg för husbolagets styrelse

Torpankallios disponent, Antti Harju, ser underhållsbesiktningen som en viktig del av underhållet. I bästa fall sparas pengar och stora skador undviks.

 ”De som bor i bolaget har mest nytta av att de som förvaltar bolaget har en tydlig bild av husbolagets skick och riktgivande rekommendationer för renoveringarnas tidpunkter. Med en underhållsbesiktning kan man spara onödiga renoveringskostnader och förebygga skador”, disponent Antti Harju, Realia. 

Underhållsbesiktningen och underhållsplanen är husbolagets och styrelsens verktyg, med vilka man kan förbereda sig inför framtida renoveringar. Samtidigt blir användningen av pengar mera planmässig och framtida renoveringsbehov kan förutses.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp