Ambitiöst planeringsarbete och byggande i Helsingfors-stadsdelen Verkkosaari – VVS-planeringen för bostadsaktiebolagen Helsingin Harjus, Helsingin Smoltti och Helsingin Kossi

En fastighetshelhet bestående av tre bostadsaktiebolag kommer att byggas i Helsingfors-stadsdelen Verkkosaari, som ligger alldeles i närheten av köpcentret Redi i stadsdelen Fiskehamnen. Bostads Ab Helsingin Harjus, Helsingin Smoltti och Helsingin Kossi är tre separata husbolag, som tillsammans bygger ett bostadshus med mycket exceptionell arkitektur. Huset byggs dessutom på en mycket exceptionell plats alldeles invid havsstranden. Raksystem Tubular har valts till VVS-planerare för denna helhet, som för närvarande är i byggnadsskedet.

VVS-planering på distans

Raksystems Tubulars hela planeringsteam började göra upp VVS-planerna för detta projekt redan år 2016. Eftersom alla bostadsbyggprojekt inte alltid löper lika smidigt som i tv-programmet Strömsö, har det uppstått betydande förseningar i detta projekt. Förseningarna har bl.a. orsakats av den effekt havets närhet har på de delar av fastigheten som ligger under marken samt av att man först nu byggt ut kommunaltekniken på området. Man har tvingats göra ändringar i de ursprungliga planerna för att kunna fortsätta, men för tillfället är denna helhet ändå i byggstadiet och arbetet löper väl.

Till Raksystems Tubulars uppgifter hör att planera värme-, fjärrnedkylnings-, vatten- och ventilationssystemen samt så här i byggstadiet även att säkerställa alla planer på byggarbetsplatsen. På grund av den mycket speciella situation som rådde under våren 2020 har man till en viss del även kontrollerat framstegen i arbetet på distans. Detta projekt kommer enligt planerna att stå klart våren 2021.

Ett så spektakulärt projekt kräver speciell planering

Sett från himlen har denna fastighet formen av bokstaven V. Huskroppen är högst där de två flyglarna möts (13 våningar) och blir sedan jämnt lägre tills vi har förflyttat oss halvvägs ut mot husgavlarna (7 våningar). Takens nivå stiger sedan ännu en aning då vi går vidare närmare husgavlarna. Husets fasader kommer att bestå av t.ex. tonade Digiprint-mönster, vertikala aluminiumlameller och ljusa specialgjutna tegel. Med dessa materialval strävar man efter en levande och tredimensionell fasadyta.

”En av utmaningarna i detta projekt är byggnadens karakteristiska tak. Taket har formen av en backhoppningsbacke, vilket t.ex. gör det svårt att hantera regnvattnen”, berättar Kimmo Linturi från Raksystems Tubular.

Byggprojektets huvudentreprenör YIT har utfört flera olika experiment där man koncentrerat sig på förverkligandet av takytornas regnvattenhantering – allt för att både planerna och förverkligandet skall vara av toppklass.

Rakystems Tubulars erfarna VVS-planeringsteam fyller kraven i behörighetsklass 1, vilket betyder att de har rätt att göra upp planer för byggnader med nio eller flera våningar. Höga och mångsidiga objekt innebär stora utmaningar för alla former av planering, det må sedan gälla konstruktions- eller VVS-planering.

”Arkitekten har utformat takets silhuett på ett estetiskt vackert sätt. Då får inga traditionella VVS-rör eller -lådor sticka upp ovanför vattentaket. Jag skulle med andra ord säga, att objektets arkitektoniska design ur VVS-planeringens synvinkel är i högsta grad utmanande”, fortsätter Linturi.

Tre husbolag i samma fastighet

Bostadsaktiebolagen Helsingin Harjus, Helsingin Smoltti och Helsingin Kossi kommer att bestå av en livsmedelsbutik i gatunivån samt 142 bostadslägenheter, som kan kombineras på olika sätt. I helheten kommer också att ingå en parkeringshall för 35 bilar samt platser för t.o.m. 279 cyklar på husbolagens trivsamma innergård. Alla lägenheter i husbolaget Smolt har havsutsikt, medan lägenheterna i Kossi ligger mot gatan. Husbolaget Harjus utgör den högsta delen av byggnaden.

Till de utrymmen som står till invånarnas allmänna förfogande hör t.ex. en tvättinrättning, återvinningsrum, förvaringsutrymmen för utomhusutrustning samt bastuavdelningen, takterrassen och fritidsutrymmet i Harjus tolfte våning. Till den underjordiska parkeringshallen kommer man bekvämt den inre vägen.

”Det värmer verkligen att kunna glädja andra människor och känna att man får lämna sitt eget handavtryck på ett så fantastiskt objekt, som dessutom förverkligas på det bästa tänkbara stället, avslutar Linturi.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp