Raksystems Asbesti- ja haitta-ainekartoitus taloyhtiö
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus paikallistaa vaaralliset aineet

Asbestia on käytetty uudis- ja korjausrakentamisessa vuosina 1910-1994.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella tavoitteena terveellinen elinympäristö

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita sekä rakennusmateriaaleja.

 • Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen perusteella taloyhtiö voi suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet terveyden kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla.  
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen perusteella tehtyjen korjausten jälkeen taloyhtiön tiloja on turvallista käyttää. 
 • Raksystemsin Rakennusterveysasiantuntijat (RTA) auttavat Asbesti- ja haitta-ainekartoituksissa kautta maan.
 • Ennen vuotta 1994 valmistuneiden kiinteistöjen remonttien ja saneerauksien yhteydessä asbestikartoitus on aiheellinen.
Raksystems asbesti- ja haitta-ainekartoitus taloyhtiö

Asbestin käyttö oli laajimmillaan 1960- ja 1970-luvuilla

Rakennuskannassamme asbestia on voitu käyttää uudis- ja korjausrakentamisessa vuosina 1910-1994. Laajinta asbestin käyttö oli vuosina 1960-1976. 1994 vuoden alussa asbestin käyttö kiellettiin.

Tyypillisiä asbestipitoisia materiaaleja ovat olleet rakennuslevyt, ruiskutettu asbesti, lämmöneristeet, vedeneristeet, liimat ja laastit, lattiapäällysteet kuten esimerkiksi muovimatot, joiden asbestipitoisuus on aina varmistettava laboratoriossa, asennustarvikkeet, maaputkistot sekä IV -tuotteet.

Raksystems asbesti- ja haitta-ainekartoitus taloyhtiö

Epäiletkö rakennuksessa olevan asbestia?

Mikäli epäillään, että rakennuksessa esiintyy asbestipitoisia materiaaleja, ei niiden purkutöihin pidä koskaan ryhtyä ennen asbestipitoisuuden tarkkaa selvittämistä. Rakennukseen on syytä tehdä asbestikartoitus ainakin seuraavissa tapauksissa:

 • rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994,
 • kun suunnitellaan peruskorjausta,
 • kun suunnitellaan putkistoremonttia,
 • kun suunnitellaan rakennuksen purkamista sekä
 • kun on aikomus purkaa 1970-luvulla rakennettujen pesutilojen laatoituksia.

Asbestikartoituksessa selvitetään, sisältävätkö materiaalit asbestia ja pitääkö ne purkaa luvanvaraisena asbestinpurkutyönä. Raksystems ei itse tee asbestinpurkutöitä. Perusteellinen ja tarkka asbestikartoitus estää turhat ja kalliit asbestinpurkutyöt – ja säästää kustannuksia.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen sisältö

Rakennuskannassamme asbestia on voitu käyttää uudis- ja korjausrakentamisessa vuosina 1910-1994. Laajinta asbestin käyttö oli vuosina 1960-1976. Tyypillisiä asbestipitoisia materiaaleja ovat olleet rakennuslevyt, ruiskutettu asbesti, lämmöneristeet, vedeneristeet, liimat ja laastit, lattiapäällysteet (esim. muovimatoissa, joiden asbestipitoisuus on aina varmistettava laboratoriossa, mikä vaatii näytepalojen keräämistä kyseisistä materiaaleista), asennustarvikkeet, maaputkistot sekä IV-tuotteet.

Asbestin tunnistaminen tehdään pääsääntöisesti materiaalinäytteen laboratorioanalyysin perusteella, mikä vaatii näytepalojen keräämistä kyseisistä materiaaleista. Mikäli materiaalin asbestipitoisuus voidaan varmuudella todeta materiaalin ulkonäön tai tuotenimen perusteella, voidaan tunnistus tehdä myös silmämääräisesti.

Asbesti ja haitta-ainekartoitus tehdään pintapuolisesti näkyvillä olevista materiaaleista. Tilaajan luvalla voidaan kartoituksessa tarvittaessa rikkoa pinnoitteita vähäisesti ja pistokokeenomaisesti pinnan alla olevien materiaalikerrosten selvittämiseksi sekä avata esimerkiksi huoltoluukkuja.

Tilaajan tulee huolehtia, että kartoituksessa tarvittavat nostimet, telineet tai esim. tilapäiset nousutiet ovat kartoittajan saatavilla. Kartoitettaviin tiloihin tulee olla turvallinen kulku. Kartoitus tehdään yhdellä käyntikerralla, ellei toisin etukäteen sovita sekä niillä edellytyksillä mitkä tarkastushetkellä vallitsevat.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen raportointi

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen perusteella laaditaan raportti. Siinä esitetään kattavasti tiedot haitta-ainepitoisista rakenteista ja järjestelmistä korjaus- ja purkusuunnittelua sekä urakkalaskentaa ja työturvallisuussuunnittelua varten.

Raportti sisältää mm. seuraavat asiat:

 • listaus materiaaleista, joiden ei analyysissa ole todettu sisältävän haitallisia aineita,
 • asbestipitoisten materiaalien esiintymispaikat merkittynä pohjapiirrokseen,
 • näytteenottopaikat merkittynä pohjapiirrokseen,
 • asbestilaatu seuraavasti:
  • sininen asbesti – krokidoliitti,
  • valkoinen asbesti – antofylliitti, amosiitti, krysotiili
 • asbestipitoisten materiaalien määrät,
 • toimenpide-ehdotus, jossa määritellään haitallisten aineiden käsittelymenetelmä,
 • asbestipitoisten materiaalien kuntoluokat sekä
 • asbestipitoisten materiaalien pölyävyysluokat.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukseen valmistautuminen

Tilaajan tulee järjestää kartoittajan pääsy kohteeseen ja huolehtia tilojen käyttäjien tai asukkaiden tiedottamisesta. Tilaajan tulee toimittaa ennen kartoitusta kartoittajan käyttöön kartoitettavan kohteen pohjapiirustukset, tarvittavat rakenneasiakirjat sekä aikaisempien tutkimuksien ja kartoituksien raportit.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan Konsulttitoiminnan Yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 sekä Raksystems Insinööritoimisto Oy:n tilaussopimuksessa listattuja ehtoja. Tarjouksen/tilauksen yhteydessä sovitaan kartoituksen laajuus ja sisältö. Etukäteen on määriteltävä kartoitettavat haitta-aineet ja kartoitukseen sisältyvät tilat ja rakenteet.

Ladattavat materiaalit ja esitteet

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus -palvelukuvaus

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!