HTT-tavarantarkastaja Raksystems
HTT-tavarantarkastus

HTT-tavarantarkastaja auttaa sovinnon löytämisessä

Hyväksytyn tavarantarkastajan asiantuntijalausunto auttaa taloyhtiötä uhkaavassa riitatilanteessa ja sovinnon löytämisessä.

Kauppakamarin hyväksymät HTT-tarkastajat oiva apu riitaantuneiden osapuolten välillä

Uhkaako taloyhtiötäsi urakkariita tai kiista uusien asuntojen puutteista ja vioista johtuvista asioista? HTT- tarkastuksia teetetään esimerkiksi silloin, kun tarvitaan puolueeton arvio siitä, onko kylpyhuoneen vedeneriste tehty alan yleisiä sääntöjä noudattaen.

 • HTT-tavarantarkastajat toimivat Kauppakamarin valvonnan alaisena sekä tarkkojen ohjeistuksien mukaisesti. Kauppakamarin nettisivuilta voit valita itse puolueettoman HTT-tavarantarkastajan.
 • Riitatilanteissa hyväksytyn tavarantarkastajan asiantuntijalausunnot auttavat sovinnon löytämisessä nopeammin ja helpommin, jolloin oikeudenkäynniltä voidaan välttyä.
 • HTT-tavarantarkastuksessa otetaan kantaa vai toimeksiannon kohteeseen, eikä asiantuntijan laatima tarkastuskertomus velvoita osapuolia mihinkään.
 • Palvelu soveltuu hyvin esimerkiksi taloyhtiöille.
HTT-tavarantarkastaja Raksystems

HTT-tavarantarkastajat ovat alansa huippuja

”HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. Tavarantarkastajan asiantuntemus on varmistettua ja toiminta valvottua. Tavarantarkastajaa voidaan käyttää joko riitoja ehkäisevästi tai riitatilanteessa.

Tavarantarkastus on puolueeton ja tekninen tarkastus, jonka perusteella tavarantarkastaja antaa perustellun asiantuntijan näkemyksensä, tarkastuskertomuksen.”

– Kauppakamari.fi

”Tavarantarkastusta säätelee tavarantarkastusohjesääntö, joten HTT-tarkastukset poikkeavat muotosisällöltään aika paljon muista asiantuntijalausunnoista ja -tarkastuksista. HTT-tarkastuksella otetaan kantaa vain toimeksiannon kohteeseen, ei muuhun.”

Risto Grönberg, yksi Raksystemsin HTT-tavarantarkastajista.

HTT-tarkastuksen hyödyt

 • Hyväksytyn tavarantarkastajan suorittama tarkastus tuottaa tilaajalle palvelun tai tuotteen teknisluontoisen tarkastuksen. Tarkastuksen avulla voidaan välttää oikeudenkäynti ja löytää riitatilanteeseen ratkaisu.
 • HTT-lausuntoa voidaan käyttää oikeudenkäynnissä ja tarkastuksen suorittanutta tarkastajaa voidaan käyttää todistajana.
 • HTT-tavarantarkastus sopii erinomaisesti taloyhtiöille mutta myös kuluttajille ja yrityksille.

Miten HTT-tarkastus eroaa asiantuntijalausunnosta riitatapauksissa?

 • HTT-tavarantarkastaja tarkastaa palvelun tai tuotteen teknisiltä osin. Tarkastuksesta laaditaan aina vakiomuotoinen tavarantarkastuskertomus, joka poikkeaa muodollaan muista asiantuntijalausunnoista ja -tarkastuksista. HTT-tarkastuksella otetaan kantaa vain toimeksiannon kohteeseen, eikä tarkastuskertomus velvoita osapuolia mihinkään.
 • HTT-tarkastukseen päädytään yleensä siinä tapauksessa, kun riidan molemmat osapuolet ovat todenneet sen, ettei tilanne selviä ilman puolueetonta ulkopuolista asiantuntijan apua.
 • HTT-tavarantarkastus on objektiivinen asiantuntijan näkemys toimeksiannon kohteesta. Tarkastus ei ota kantaa riidan sovitteluun tai toimi toisen osapuolen konsultointiapuna.

 

Asiantuntijuus ja pätevyys

 • Kaiken kaikkiaan HTT-tavarantarkastajia on Suomessa noin 200, joista viisi työskentelee Raksystems Insinööritoimisto Oy:ssä.
 • Raksystemsin henkilöstöstä löytyy HTT -kokeen suorittaneita ja tavarantarkastuksen ohjesäännön noudattamiseen sitoutuneita asiantuntijoita. Kaikilla HTT -tarkastajillamme on pätevyys Rakennustekniikan osa-alueeseen.
 • Kauppakamarin tavarantarkastuslautakunta valvoo jatkuvasti HTT-tarkastajien toimintaa.
 • Jokainen tavarantarkastuskertomus toimitetaan lautakunnalle asiakkaalle toimituksen yhteydessä. Lautakunta määrittelee myös jokaisen HTT-tarkastajan erityisalan, jolla tarkastaja voi toimia. Tämä määrittelee laajasti sen, minkä tyylisiä tavarantarkastustoimeksiantoja yksilö voi vastaanottaa.
 • Hyväksytyiltä tarkastajilta edellytetään oman ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kouluttautumista. HTT-hyväksyntä tulee hakea erikseen joka kolmas vuosi pätevyyden ylläpitämiseksi.
 • Lisätietoa Kauppakamarin sivuilta HTT-tavarantarkastajista. 

Raksystemsin HTT-tavarantarkastajat

 • Grönberg Risto
  • 3.3.5. Pintarakenteet
  • 3.3.8. Rakennusaineet ja tarvikkeet
  • 3.6. Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset
  • 3.7. Kiinteistöjen kuntotarkastukset
 • Tamminen Piia
  • 3.1.2. Kaivu- ja täyttötyöt, salaojatyöt
  • 3.3. Rakennustekniikka
  • 3.6. Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset
  • 3.7. Kiinteistöjen kuntotarkastukset
 • Peltonen Tapio
  • 3.1. Maa- ja pohjarakennus
  • 3.3. Rakennustekniikka
  • 3.6.4. Rakenteiden mikrobitutkimukset
  • 3.6.5. Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta
 • Heimlander Antti
  • 3.3.8. Rakennusaineet ja tarvikkeet – vain puutavara
  • 3.6.4. Rakenteiden mikrobitutkimukset
  • 3.6.5. Rakenteiden kosteusmittaukset ja rakennusfysikaalinen toiminta
  • 3.7. Kiinteistöjen kuntotarkastukset

Ota yhteyttä!

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!