Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittaus Raksystems
Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittaus

Tarkoituksenmukainen ilmanvaihto

Jotta tarkoituksenmukainen ja hyvä sisäilma olisi ilmanvaihtojärjestelmien kautta mahdollista, tulee järjestelmää tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Teetä ilmavirtojen tarkistusmittaus säännöllisin väliajoin

Ilmavirtojen tarkistusmittauksen tavoitteena on selvittää, onko ilmavirrat säädetty oikeaan arvoon. Epätasapainot saattavat johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten rakenteiden vaurioitumiseen.

  • Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä.
  • Mittaukset suorittaa SuLVI:n ilmamäärämittauksiin pätevöitynyt henkilö.
  • Palvelu soveltuu kaikkiin kiinteistöihin.
  • Mittauksesta toimitetaan asiakkaalle selkeä raportti.
Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittaus Raksystems

Ilmanvaihdon tasapaino vaikuttaa ihmisten ja rakennuksen terveyteen

Riittävällä ilmanvaihdolla on iso merkitys asuintilan viihtyvyydessä. Ilmanvaihdon tarkoituksena on muun muassa poistaa haitta-aineet ja kosteus, tuottaen puhdasta ilmaa tilalle. Tarkoituksenmukaisella ilmanvaihdolla saadaan puhtaampi sisäilma ja vältetään siten terveysriskejä.

Ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu on muuttunut vuosien saatossa paljon ja määräykset ovat tiukentuneet jatkuvasti. Rakentamismääräyskokoelmassa on annettu ilmamäärien minimiarvot, joita on noudatettava suunnittelussa.

Asuntojen ilmamäärät ovat kuitenkin usein epätasapainossa. Jotta rakennus toimisi suunnitellulla tavalla, tulisi ilmamäärien olla tasapainossa. Epätasapaino saattaa johtua monesta eri syystä ja ne saattavat johtaa erilaisiin ongelmiin, esimerkiksi tiettyjen huoneistojen ylipaineisuuteen ja sitä kautta rakenteiden vaurioitumiseen. Ylipaine rakennuksessa työntää sisäilman kosteutta rakennuksen ulkovaipan rakenteisiin ja liian suuri alipaine voi haitata muun muassa takan vetoa ja vuotoilma voi tuoda epäpuhtauksia ulkoa tai seinärakenteista.

Ilmavirtojen tarkistusmittauksen tavoitteena on selvittää, onko ilmavirrat säädetty oikeaan arvoon. Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä, jonka jälkeen mittaustuloksia verrataan suunnitteluarvoihin ja otetaan kantaa niiden mahdollisiin poikkeamiin.

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksen tarkoitus

Ilmavirtojen tarkistusmittauksen tavoitteena on selvittää, onko ilmavirrat säädetty oikeaan arvoon. Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä, jonka jälkeen mittaustuloksia verrataan suunnitteluarvoihin ja otetaan kantaa niiden mahdollisiin poikkeamiin.

Ilmanvaihdon ilmamäärien tarkistusmittauksen sisältö

Ilmavirrat mitataan paine-ero menetelmällä, joka on ilmavirtamittauksissa yleisimmin käytetty ja luotettavin menetelmä. Mittaukset tehdään aina kalibroiduilla mittalaitteilla. Mittaukset suorittaa myös SuLVI:n ilmamäärämittauksiin pätevöitynyt henkilö.

Ilmavirtamittauksissa mittaaja ei koskaan muuta ilmanvaihtoventtiilien asentoa, vaan tarkistaa venttiilit ja niiden ilmamäärät siinä asennossa kuin ne tarkastushetkellä ovat.

Ilmavirtojen tarkistusmittaukset tehdään yleensä pistokokeenomaisesti tietyistä määristä asuntoja, tarvittaessa myös kaikkiin asuntoihin tarjouspyynnön mukaisesti.

Raportointi

Raportti sisältää vähintään seuraavat osiot:

  • kohteen yleistiedot
  • ilmamäärien mittauspöytäkirjan.

Tutkimustulokset toimitetaan raporttikansiona tilaajalle ja samalla palautetaan tilaajalle mahdolliset mittaajalle luovuttamat aineistot.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!