Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallinta on tärkeä osa onnistunutta rakennushanketta

Kosteudenhallintakoordinaattori varmistaa taloyhtiön rakennushankkeen kosteudenhallinnan.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Kosteudenhallintakoordinaattori ohjaa ja valvoo hankkeen kosteudenhallintaa

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on valvoa kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Asiantuntijamme ovat toimineet kosteudenhallintakoordinaattorina sekä uudis- että korjaushankkeissa.

  • Kosteudenhallintakoordinaattori toimii taloyhtiön rakennushankkeessa asiantuntijana. Hänen tehtävänään on ohjata rakennushanke alusta loppuun asti kosteudenhallinnan näkökulmasta onnistuneesti.
  • Kosteudenhallintakoordinaattorin nimeäminen jo hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää. Kun kosteudenhallintakoordinaattori osallistuu myös hankkeen suunnittelun ja toteutuksen ohjaukseen sekä valvontaan ja kosteusriskien hallintaan, voidaan taata onnistunut kosteudenhallintaprosessi.
  • Työ voidaan suorittaa kohdekohtaista kosteudenhallintasuunnitelmaa tai Kuivaketju10 -toimintamallia noudattaen.

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa

Kosteudenhallintakoordinaattorimme:

  • laatii kosteudenhallintaselvitykset,
  • laatii kosteudenhallintaohjeet kilpailutusasiakirjoihin,
  • tarkastaa ja hyväksyy urakoitsijan kosteudenhallintasuunnitelman,
  • valvoo työmaan kosteudenhallinnan toteuttamista valvonta- ja mittaustoimenpitein sekä
  • kouluttaa ja varmistaa hankkeen henkilöstön osalta laadukkaan työmaan toteutumisen.

Mikäli työ tehdään Kuivaketju10-toimintamallia noudattaen, hankkeen tehtävät määräytyvät toimintaohjeen mukaisesti.

Kosteudenhallintakoordinaattori on puolueeton asiantuntija

Kosteudenhallintakoordinaattori on taloyhtiön hankkeeseen valitsema, suunnittelijoista ja urakoitsijoista riippumaton asiantuntijataho. Toimivalla kosteudenhallinnalla saavutetaan laadukkaampaa, kuivempaa ja terveellisempää rakentamista sekä laadukkaampi lopputulos.

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo ja tarkastaa kosteudenhallinnan toteutumista ja ennakoi mahdollisia riskejä työmaalla rakentamisen aikana. Kosteudenhallintakoordinaattorin opastuksella riskeihin puututaan ennen vaurioiden ja vahinkojen syntymistä, ja toimintaa pystytään seuraamaan laadukkaan dokumentoinnin kautta.

Kosteudenhallintakoordinaattorimme hallitsevat rakentamisen aikaiset riskit sekä kosteudenhallinnan prosessit. Kosteudenhallintakoordinaattori toimii yhteistyössä suunnittelijoiden, tilaajan, rakennuttajan sekä urakoitsijan kanssa.

Kosteudenhallintakoordinaattorimme osaavat niin Kuivaketju 10- kuin vaihtoehtoisetkin kosteudenhallinnan toimintamallit.

Nimeä kosteudenhallintakoordinaattori jo suunnitteluvaiheessa

Kosteudenhallintakoordinaattori kannattaa ottaa mukaan jo hankkeen alussa ohjaamaan suunnittelua ja kilpailutusta, sillä kosteudenhallinnan vaatimukset asetetaan tässä vaiheessa. Ennakointi on tärkeässä roolissa kosteusvaurioriskien kartoittamisessa ja niihin tuleekin tarttua jo suunnittelupöydältä lähtien.

Usein myös rakennusvalvonta edellyttää kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämistä rakennusluvan myöntämiseksi.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.