KuntoarvioStart

KuntoarvioStart on suunnattu pienille taloyhtiöille

KuntoarvioStartin tarkoitus on selvittää pienen, yleensä enintään neljän (4) huoneiston, taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

KuntoarvioStart on suositeltavaa teettää viiden vuoden välein

Asiantuntijan säännöllisesti laatima selvitys kiinteistön eri osa-alueista on avainasemassa taloyhtiön huollossa, hoidossa ja kunnossapidossa. Taloyhtiön pitkä käyttöikä edellyttää suunnitelmallista kunnossapitoa ja ennaltaehkäisevää korjaamista sekä korjaushankkeiden ennakointia.

 • KuntoarvioStart on tarkoitettu enintään neljän huoneiston taloyhtiöille.
 • Palvelussa määritellään taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kunto.
 • KuntoarvioStart sisältää kymmenen vuoden PTS:n.
 • Palvelusta asiakaalle toimitetaan kirjallinen raportti.
KuntoarvioStart Raksystems

KuntoarvioStartilla taloyhtiön kunto haltuun

KuntoarvioStartin avulla selvitetään pienten taloyhtiöiden (enintään 4 huoneistoa) rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden ja kustannusten määrittämiseksi. Kuntoarviointi tehdään kiinteistölle rakennustekniikan, LVIA- ja sähkötekniikan osalta. Kiinteistöjen kuntoarviot suoritetaan asuinrakennusten KH 90-00534 ja KH 90-00535 kuntoarviointiohjeiden mukaisesti kolmihenkisen asiantuntijaryhmän voimin, paitsi KuntoarvioStartissa työryhmän muodostaa rakennetekniikan asiantuntija, joka hallitsee myös LVI- ja sähkötekniikan.

KuntoarvioStarttiin sisältyvä 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kertoo korjausten ajoittumisesta ja kustannustasosta. KuntoarvioStart laaditaan KH-kortiston kuntoarvio-ohjetta soveltaen.

KuntoarvioStart Raksystems

KuntoarvioStartin sisältö

Kuntoarviointi tehdään kiinteistölle rakennustekniikan, LVIA- ja sähkötekniikan osalta. Pienille taloyhtiöille tarkoitettu KuntoarvioStart eroaa KH-kortiston mukaisesta kuntoarviosta lähinnä siten, että kuntoarvion suorittaa kolmihenkinen asiantuntijatyöryhmän sijasta yksi rakennustekninen henkilö. Tällä henkilöllä on tehtävään soveltuva laaja-alainen koulutus, minkä takia myös LVI- ja sähköjärjestelmät arvioidaan. LVI- ja sähköjärjestelmien arvioinnissa keskitytään kuitenkin vain oleellisempiin asioihin.

KuntoarvioStartissa tarkastetaan piha-alueet, rakennukset, yhteiset – ja tekniset tilat sekä käyttötilat.

Asunnot tarkastetaan ohjeiden mukaisesti yhteisesti sovitussa laajuudessa.

Pienille taloyhtiöille tarkoitettu KuntoarvioStart

KuntoarvioStartin tarkoitus on selvittää pienen, yleensä alle 4 huoneiston, taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Kuntoarvioon sisältyvä 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kertoo korjausten ajoittumisesta ja kustannustasosta. Kuntoarvio laaditaan KH-kortiston (KH 90-00534, KH 90-00535 ja KH 90-00495) kuntoarvio-ohjetta soveltaen.

Kuntoarvion sisältö

Kuntoarviointi tehdään kiinteistölle rakennustekniikan, LVIA- ja sähkötekniikan osalta. Pienille taloyhtiöille tarkoitettu kuntoarvio eroaa KH-kortiston mukaisesta kuntoarviosta lähinnä siten, että kuntoarvion suorittaa kolmihenkisen asiantuntijatyöryhmän sijasta yksi rakennustekninen henkilö. Tällä henkilöllä on tehtävään soveltuva laaja-alainen koulutus, minkä takia myös LVI- ja sähköjärjestelmät arvioidaan. LVI- ja sähköjärjestelmien arvioinnissa keskitytään kuitenkin vain oleellisimpiin asioihin.

Kuntoarviossa tarkastetaan piha-alueet, rakennukset, yhteiset- ja tekniset tilat sekä käyttötilat. Asunnot tarkastetaan ohjeiden mukaisesti laajuudessa (10-20 % huoneistoista) siten, että kuitenkin vähintään neljä huoneistoa tarkastetaan.

KuntoarvioStartin sisältö

Normaali kuntoarvio tehdään rakenteita rikkomattomin menetelmin. KuntoarvioStarttiin sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

 1. Asukaskyselyt / käyttäjähaastattelut.
 2. PTS eli tekninen pitkän tähtäimen suunnitelma korjausajankohdista sekä korjausjärjestyksestä ja arvio korjauskustannuksista seuraavalle 10-vuotisajanjaksolle.
 3. Energiataloudellinen tarkastelu eli vastaavantyyppisen rakennuksen teoreettinen kulutus verrattuna todelliseen.
 4. Kosteustarkastelut pintakosteusilmaisimella tiloista, joissa voidaan epäillä olevan mahdollisuus kosteus- ja homevaurioihin.

Raportointi

Kuntoarvioraportin sisältö:

 1. Johdanto
 2. Yhteenveto
 3. Kohteen tiedot ja havainnot nykytilanteesta
 4. Rakennustekniikan kunto
 5. LVI-tekniikan kunto
 6. Sähkötekniikan kunto

Ladattavat materiaalit

KuntoarvioStart-palvelukuvaus

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.