Raksystems lämmitystapavertailu taloyhtiö
Lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvitys

Lämmöntuotannon vertailu voi tuoda tuntuvat säästöt

Asiantuntijan apu lämmöntuotannon sekä uusiutuvan energian tapavertailussa tuottaa taloudellista hyötyä taloyhtiölle.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Harkitseeko taloyhtiösi lämmitystavan muuttamista?

Taloyhtiöt harkitsevat nykyään usein lämmöntuotantojärjestelmien uusimistarpeen ilmettyä järjestelmän uusimisen yhteydessä myös lämmitystavan muuttamista.

  • Varsinkin nykyaikaiset lämpöpumppuratkaisut ja tekniikan kehittyminen ovat tuoneet uusia kustannustehokkaita ja useamman lämmitysmuodon yhdistämisen mahdollisuuksia taloyhtiöille.
  • Raksystemsin puolueettomat asiantuntijat auttavat lämmitysjärjestelmien uusimisessa, sillä se jää monilla taloyhtiöillä pohdinta-asteelle, koska hallitusten jäsenien tietotaito ei riitä kokonaisprosessin läpivientiin.
  • Merkittävä energiasäästö saadaan aikaan taloyhtiöissä käyttämällä energiatehokkaita lämmitysjärjestelmiä ja parantamalla lämpöeristyksiä.

”Mikäli taloyhtiössä harkitaan lämmöntuotantojärjestelmien uusimista, kannattaa asiaan käyttää puolueetonta konsulttia lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvityksen tiimoilta ennen ostopäätöksen tekoa. Tällöin varmistetaan paras mahdollinen järjestelmä käyttäjien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.”

Antti Hatsala, johtava asiantuntija Energiapalvelut Raksystems

Mitä lämmitystavan uusimisen suunnittelussa kannattaa huomioida?

Lämmitystavan uusimisessa tulee huomioida uuden järjestelmän kokonaishankintahinta, vuosittaiset ylläpito- ja huoltokustannukset sekä järjestelmien uusimistarve tekniseen käyttöikään perustuen.

Mikäli kannattavuus- ja takaisinmaksuaikalaskenta on tehty realistisesti, saattaa alkuperäinen suunnitelma eri lämmitysjärjestelmistä tai niiden yhdistelmistä yllättää.

Lämmitysjärjestelmien uusimisen lähtökohtana tulee olla hyvä lähtötilanteen kartoitus sekä omiin tarpeisiin ja osaamiseen pohjaava päätös. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä kannattaa aina selvittää riittävän hyvin lähtötilanne.

 

Millaisia asioita kannattaa huomioida lämmitysjärjestelmän valinnassa?

Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat muun muassa rakennuksen sijainti ja koko, taloudelliset lähtökohdat sekä asukkaiden ajatukset ja toiveet.

Takasinmaksuaikalaskennan kannalta olennaista on erottaa kustannukset, jotka johtuvat itse investoinnista ja kulut, jotka aiheutuvat järjestelmän käytöstä.

Tyypillisimmät investointikulut aiheutuvat järjestelmän suunnittelu- ja asennuskustannuksista, laitehankinnoista sekä mahdollisista liityntämaksuista (esimerkiksi kaukolämpö ja sähköverkko).

Käyttökuluja syntyy lähinnä itse energiakustannuksista, huolto- ja korjauskustannuksista.

Lähtökohtaisesti ei kannata uusia koko lämmönjakolaitteistoa ellei rakennukseen ole tulossa myös peruskorjauksina pinta-, käyttövesi – ja viemäriremontteja.

Kun lämmitysjärjestelmien uusiminen on tarpeellista, voidaan ajatella että kalliimpien järjestelmien asennuttaminen on perustellumpaa kohteissa, joissa on enemmän lämmitettäviä neliöitä.

Tämä johtuu siitä, että usein kalliimpien järjestelmien käyttökustannukset ovat alhaisempia ja samalla lämmitettävää neliötä kohden säästö on suurempi.

Mitä enemmän lämmityskuluja säästetään jokaisella neliömetrillä, sitä nopeammin lämmitysjärjestelmään tehty investointi maksaa itsensä takaisin.

Erilaisia lämmitystapoja

Vaihtoehtoja on monia ja joissakin kiinteistöissä käytetään monienergia- eli hybridilämmitystä, jolloin yhtä tai useampaa tekniikkaa yhdistellään. Kolme käytetyintä ja perinteistä lämmitysmuotoa suomalaisessa rakennuskannassa ovat olleet sähkö, öljy ja kaukolämpö.

Lämmitysjärjestelmien uusimisen lähtökohtana tulee olla hyvä lähtötilanteen kartoitus sekä omiin tarpeisiin ja osaamiseen pohjaava päätös. Lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä kannattaa aina selvittää riittävän hyvin lähtötilanne asiantuntijaa apuna käyttäen.

Lue lisää!