Raksystems osakasremontin valvonta taloyhtiö
Osakasremontin valvonta

Osakasremontin valvonta on taloyhtiön etu

Yhtiön isännöitsijällä ja hallituksella on myös oikeus valvoa, että remontti toteutetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvää rakennustapaa mukaillen.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Osakasremontin valvontaa kokemuksella

On taloyhtiön edun mukaista, että osakkaan tekemää tai teettämää kunnossapito- tai muutostyötä osakehuoneistossa hoidetaan huolella ja ammattitaidolla alusta loppuun.

 • Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oikeus valvoa osakasremontteja.
 • Valvontakohdistetaan pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaan asunto-osakeyhtiönkunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen osiin, rakenteisiin, eristeisiin ja perusjärjestelmiin.
 • Valitse Osakasremontin valvontaan alan kokenut ammattilainen. Meillä Raksystemsillä on jo vuosien kokemus!
Raksystems osakasremontin valvonta taloyhtiö

Valvonnalla ehkäistään rakennusvirheitä

Etenkin märkätilojen remonteissa valvonnasta ei kannata tinkiä, sillä pesuhuoneiden huolimattomalla korjaamisella voi olla kalliit seuraukset koko taloyhtiölle. Mitä tarkemmin remontin toteutus on saatu dokumentoitua, sen helpompaa on tulevaisuudessa ko. asunnon myynti sekä mahdollisten vahinkotilanteiden hoitaminen.

Asiakaslähtöiset asiantuntijamme laativat sähköisen raportin osakasremontin valvonnasta. Palvelun sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeen sekä kohteen mukaan.

Raksystems osakasremontin valvonta taloyhtiö

Asbestilainsäädäntö velvoittaa

Rakennuskannassamme asbestia on voitu käyttää uudis- ja korjausrakentamisessa vuosina 1910-1993. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia teettämällä kohteeseen asbestikartoitus.

Me Raksystemsillä autamme sinua myös tässä!

Raksystemsin tutkimukset, suunnitelmat, valvonta ja rakennuttamispalvelut tehdään VTT:n sertifioiman ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti.

Osakasremontin valvonnan hyödyt

Osa rakennusvirheistä voidaan ehkäistä asiantuntevalla valvonnalla. Etenkin märkätilojen remonteissa valvonnasta ei kannata tinkiä, sillä pesuhuoneiden huolimattomalla korjaamisella voi olla kalliit seuraukset koko taloyhtiölle.

Osakasremontin valvonnan sisältö

Osakasremontin valvonta sisältää jokaisessa remontissa:

 • valvonnan valmistelun,
 • sovitun määrän valvontakäyntejä sekä
 • valvontaraportin.

Valvonnan valmistelu:

 • Valvoja vastaanottaa ja tarkastaa osakkaan kunnossapitotyöilmoituksen tai muutostyöluvan sekä pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä tai täydentäviä suunnitelmia.
 • Valvoja vastaanottaa ja tarkastaa osakkaan toimittaman haitta-ainekartoitusraportin, mikäli kohteeseen tulee sellainen laatia. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Tämän palvelun saat tilaamalla Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen.
 • Valvoja soittaa muutostyön teettäjälle (osakkaalle) ja selvittää työn aikataulun.
 • Valvoja sopii teettäjän (osakkaan) tai urakoitsijan työnjohtajan kanssa työvaiheet, jotka tullaan tarkastamaan ennen työn aloittamista tai jatkamista (esim. purkutyöt tehty ennen rakentamisen aloittamista, rakenteet tehty ennen vedeneristystä, seinien tasoitukset/levytykset, lattian kaltevuus, kynnykset, lattiakaivot, jne.).

Suosittelemme valvonnan teettämistä pääpiirteittäin alla esitetyn aikataulun mukaisesti.

Ensimmäinen valvontakäynti:

 • Tarkastetaan työvaihe 1 (esim. purkutyön riittävyys ja kosteuskartoitus pintakosteudentunnistimella kuivaustarpeen arvioimiseksi).

Toinen valvontakäynti:

 • Tarkastetaan työvaihe 2 (esim. pesuhuoneremontissa seinien vedeneristys ennen laatoittamista). Samalla tarkastetaan lattian kallistukset.

Kolmas valvontakäynti:

 • Tarkastetaan työvaihe 3 (esim. pesuhuoneremontissa lattian vedeneristys ennen laatoittamista) sekä kynnykset ja lattiakaivot.

Neljäs valvontakäynti:

 • Loppukatselmus – Katselmus työn valmistuttua, jossa tarkastetaan, että työn laatu vastaa suunniteltua laatutasoa, esim. SisäRYL 2000 (Talon rakennuksen sisätyöt, yleiset laatuvaatimukset).

Raportointi

Työn valmistuttua valvoja lähettää tilaajalle valokuvallisen valvontaraportin, joka on laadittu Raksystems Insinööritoimisto Oy:n sähköisellä raportointiohjelmalla. Raportissa esitetään kaikki työvaihetarkastukset ja niiden tulokset sekä vedeneristäjän nimi ja henkilösertifikaatti sekä vedeneristysjärjestelmän tuotenimi.

Erityistä huomioitavaa

Valvontakäynneillä suoritettavat tarkastukset ja valvontatoimenpiteet vaihtelevat erilaisien remonttityyppien mukaan. Edellä esitetyt asiat soveltuvat esim. kylpyhuoneremontin valvontaan. Mikäli valvonnan kohteena on muu kuin kylpy – huoneremontti, palvelukuvausta voidaan noudattaa vain soveltuvin osin. Valvontakäyntien määrästä sovitaan osakkaan ja valvojan kesken aina kirjallisesti esim. sähköpostilla.

Valmistautuminen

Ennen valvonnan tilaamista osakkaalla tulee olla remonttisuunnitelma, taloyhtiön remonttilupa ja remontoitavissa tiloissa täytyy tehdä haitta-ainekartoitus.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!