Raksystems salaojajärjestelmän kuntotutkimus
Salaojajärjestelmän kuntotutkimus / TV-kuvaus

Salaojajärjestelmän kunto ja korjaustarpeet

Salaojajärjestelmän sisäpuolisella TV-kuvauksella selvitetään järjestelmän kunto ja korjaustarpeet.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Toimimaton salaojajärjestelmä nopeuttaa taloyhtiön ongelmien etenemistä

Salaojajärjestelmän kuntotutkimus TV-kuvauksen avulla suoritetaan taloyhtiöön tilaajan kanssa ennakkoon sovitussa laajuudessa.

 • Tutkimuksella selvitetään salaojajärjestelmän sen hetkinen kunto ja korjaustarpeet.
 • Tutkimuksella selvitetään myös voiko salaojajärjestelmä aiheuttaa kosteusvaurioita talon perustuksille.
 • Tutkimusraporttissa luetellaan toimenpide-ehdotukset järjestelmän sen hetkiseen kuntoon perustuen.
 • Salaojajärjestelmän tekninen käyttöikä on 40 vuotta – huoltamattomana järjestelmän käyttöikä lyhenee.
 • Toteutamme taloyhtiöiden salaojajärjestelmien kuntotutkimuksia Etelä-Suomessa, Pirkanmaa mukaan lukien, maan ollessa sula.
Raksystems salaojajärjestelmän kuntotutkimus

Salaojien huollon laiminlyönti voi aiheuttaa pahoja sisäilmaongelmia

Salaojat mainitaan usein kiinteistöjen kosteusongelmista puhuttaessa. Toimimaton salaojajärjestelmä vaikuttaa laajasti taloyhtiön hyvinvointiin sisäilman, rakenteiden ja niiden elinkaaren kautta.

Toimimaton tai epäkunnossa oleva järjestelmä nopeuttaa myös ongelmien syntymistä. Toimimattomuuden syitä on tukkeutumisen lisäksi esimerkiksi huollon puuttuminen tai väärin asennettu salaojajärjestelmä.

Raksystems salaojajärjestelmän kuntotutkimus taloyhtiö

Salaojajärjestelmän ei kuulu olla täynnä vettä

Salaojajärjestelmä on yleensä rakennuksen ulkopuolella maaperässä sijaitseva maapohjaa kuivaava järjestelmä. Salaojaputkissa on reikiä, jotta putki kerää maapohjaan imeytyneet vedet rakennuksen ympäriltä kuivaten maaperää.

Salaojaputket asennetaan kiertämään rakennusta pienellä kaadolla, jolloin vesi kulkeutuu painovoimaisesti haluttuun suuntaan eli poispäin rakennuksesta päätyen perusvesikaivoon.

Salaojajärjestelmässä ei kuulu olla vettä, mutta sen ei kuitenkaan kuulu olla täysin kuivakaan. Kuiva salaojaputki, jossa on hietaa, kertoo, että salaojaputki on toiminut ainoastaan salaojajärjestelmän rakennusvaiheessa.

Salaojajärjestelmän kuntotutkimus on yksi putkiston kunnossapitotoimenpiteistä

Salaojajärjestelmän kuntotutkimuksen avulla putkiston kunnosta saadaan ajankohtainen tieto, sekä ehdotukset tarvittaville korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteille.

Salaojajärjestelmä pitää kiinteistön perustukset kuivana, kun putket kulkevat rakennuksen perustusten korkotason alapuolella.

Kuntotutkimuksen avulla selvitetään salaojajärjestelmän korkotasot suhteessa rakennuksen perustuksiin: voiko järjestelmä aiheuttaa kosteusvaurioita perustuksille.

KH 90-00403 -kortissa on määritelty salaojajärjestelmän käyttöiäksi 40 vuotta, mikäli järjestelmää on huollettu säännöllisesti. Huoltamattomana tekninen käyttöikä on lyhyempi.

Järjestelmän kunto on hyvä tutkituttaa säännöllisin väliajoin, jotta mahdolliset irtokertymät ja rikot voidaan havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Salaojajärjestelmän kuntotutkimuksen sisältö ja raportointi

Salaojajärjestelmän kuntotutkimus TV-kuvauksen avulla suoritetaan kiinteistöön tilaajan kanssa ennakkoon sovitussa laajuudessa.

Kuntotutkimus sisältää salaojaputkien TV-kuvauksen tarkastuskaivojen kautta perusvesikaivolle asti, niin laajalti kuin se on kuvausteknisesti mahdollista. Tarkastuskaivot tutkitaan silmämääräisesti.

Pääsääntöisesti putkistojen kuvaus suoritetaan puhdistamattomalle salaojajärjestelmälle. Tarpeen vaatiessa putkille suoritetaan painehuuhtelu kiinteistön vedellä asiantuntijan korkeapainepesurilla.

Tutkimukseen sisältyy kiinteistön salaojaputkijärjestelmän korkeusaseman tarkastelu verrattuna tunnettuun korkeusasemaan, kuten lattiarakenteen pintaan tai vastaavaan tiedossa olevaan korkoon. Tarkastelussa hyödynnetään leikkauskuvien korkomerkintöjä. Rakennepiirrokset perustuksesta on hyvä toimittaa asiantuntijalle tilauksen yhteydessä.

Tarkastelu suoritetaan kahdesta ylimmästä kaivosta otantapohjaisesti. Toimenpiteen avulla selvitetään salaojaputkien kulku maanpinnan alapuolella suhteessa rakennuksen perustuksiin.

Kun putket on asennettu kulkemaan perustuksen/anturan alapuolelle, pysyy talon perusta kuivana eikä kosteus pääse nousemaan kodin rakenteisiin.

Salaojajärjestelmän kuntotutkimuksesta luovutetaan asiakkaalle kirjallinen raportti sähköisesti. Raporttiin sisältyy toimenpide-ehdotukset järjestelmän senhetkiseen kuntoon perustuen.

Raporttiin kuuluu myös salaojien tasopiirustus (ei mittakaavassa) sekä kaivojen välisten putkien piirrokset.

Muuta huomioitavaa

Mikäli salaojajärjestelmän huuhtelu on tarpeellista, toteutetaan huuhtelu kiinteistön omalla vedellä asiantuntijan korkeapainepesurilla TV-kuvauksen yhteydessä. Huuhtelun tarve pyritään kartoittamaan jo palvelun tilausvaiheessa.

Salaojakaivojen kannet tulee olla kaivettuina esiin ja kulku kaivojen luokse tulee olla esteetön. Kansien etsiminen ja esiin kaivaminen kuntotutkimuksen tekijän toimesta veloitetaan erillisen hinnaston perusteella.

Salaojajärjestelmän kuntotutkimukseen ei sisälly kaivojen sakkapesien tyhjennys ja jätteenhävitys. Sadevesi- ja jätevesijärjestelmien kuvaukset eivät kuuluu tutkimukseen.

Kuntotutkimuksia tehdään huhtikuun lopusta marraskuun alkuun, tai niin kauan kuin maa on sulaa. Tutkimuksissa suoritetaan yhden (1) rakennuksen salaojajärjestelmän kuntotutkimus. Tutkimus sisältää enintään yhdeksän (9) kaivoa ellei muuta sovita.

Erikseen laskutettavat palvelut salaojajärjestelmän kuntotutkimuksen yhteydessä:

 • Juurien poistaminen putkista.
 • Kaivojen paikantaminen ja esiin kaivaminen enintään 40 senttimetrin syvyydestä kohtuullisella vaivalla.
 • Jätevesijärjestelmän tutkimus tarkastuskaivolta rakennuksen sisään ja tonttiviemärin kuvaus kaupungin viemäriin saakka.

Yllä olevista palveluista tulee sopia tutkimusta tilatessa, siinä laajuudessaan, kuin se on mahdollista.

Tutkimuksen rajaukset

Tutkimuksen perushintaan kuuluu salaojaverkoston yhden linjan kuvaaminen. Mikäli salaojaverkosto on toteutettu useammalla rinnakkaisella putkella, veloitetaan rinnakkaisten linjojen kuvaamisesta lisätyöhinnaston mukainen veloitus.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tilaajan tulee huolehtia siitä, että näitä toimintaohjeita noudatetaan ennen salaojajärjestelmän kuntotutkimuksen suorittamista.

 • Tilaajan tulee huolehtia, että hänellä on valtuudet kuvauksen tilaamiseen ja että kuvaaminen on mahdollista.
 • Kaikki tarkastuskaivojen kannet tulee olla kaivettuna esiin niin, että kaivot ovat tarkastettavissa. Kansien etsiminen ja esiin kaivaminen kuntotutkimuksen tekijän toimesta veloitetaan erillisen hinnaston perusteella.
 • Putkiston purkupaikka tulee selvittää ja kaivaa esille mikäli se on esim. avo-ojassa, tms. paikassa maastossa.
 • Arkkitehti- ja rakennepiirustukset, työselitykset ja muut suunnitelmat tulee olla saatavilla koko kuvauksen ajan.
 • Salaojan korkeusaseman mittauksia varten tulee olla pääsy sisätiloihin.

Ladattavat materiaalit

Palvelukuvaus

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.

Lue lisää!