Tarvekartoitus taloyhtiö ja isännöitsijät Raksystems
Tarvekartoitus

Mistä lähteä liikkeelle?

Asiantuntijan käynti kohteessa ja huolellinen tarvekartoitus luo pohjan tehokkaalle, aikaa ja kustannuksia säästävälle korjaukselle tai jatkotutkimukselle.

Katso Tarvekartoituksen hinta!

 • Uusimaa 1: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti
 • Uusimaa 2: Askola, Hanko, Inkoo, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Raasepori
 • Hinta on voimassa, kun tilauksella on yksi tilaaja. Jos tilaajia on useampi, veloitamme lisähintaa laskutuksesta 30 € / tilaus.
 • Tilaus sisältää yhden asunnon Tarvekartoituksen.
 • Palvelun hintaan lisätään lisäksi kilometrikorvaus toteutuneiden ajomäärien mukaisesti välillä lähin toimisto – kohde – lähin toimisto 0,91 €/km.
Hinta (sis. alv):

Tarvekartoitus auttaa alkuun

On tilanteita, joissa asunnon tai kiinteistön mahdolliset ongelmat eivät ole selvillä ja oikean tutkimus- tai korjaustavan valinta on vaikeaa. Asiantuntijan käynti kohteessa ja huolellinen tarvekartoitus auttaa alkuun pääsemisessä.

 • Valittavana laaja tai suppea tarvekartoitus.
 • Tarvekartoitus tuottaa toimenpide-ehdotukset jatkotoimenpiteille.
 • Kartoituksessa arvioidaan rakenteiden ja talotekniikan kunto silmämääräisesti, sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen.
 • Tarvittavat mittaukset ja testit kuuluvat kartoitukseen, mikäli ne on sillä hetkellä mahdollista toteuttaa.
 • Kartoituksesta asiakas saa kirjallisen raportin, jossa ongelma on kuvattu, tehdyt havainnot ja mittaustulokset sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Raksystems Tarvekartoitus taloyhtiö ja isännöitsijä

Laaja tarvekartoitus

Kun tutkittavana kohteena on koko asunnon kattava järjestelmä, iso tila tai koko asunto on laaja Tarvekartoitus oikea palvelu. Sisäilmaongelmat vaativat laajan tarvekartoituksen. 

Tarvekartoituksen kohdekäynnin yhteydessä tutustutaan käytettävissä oleviin asiakirjoihin ja piirustuksiin sekä mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin ja tiedossa oleviin ongelmiin.

 • Ongelman ratkaisemisen kannalta merkityksellisten, asuintiloihin liittyvien tilojen silmämääräinen arviointi (esim. kellari, ryömintätila).
 • Tarvekartoituksessa arvioidaan rakenteiden ja talotekniikan kunto silmämääräisesti, sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen.
 • Pintakosteuskartoituksia, hetkellisiä olosuhde- ja paine-eromittauksia sekä savutestejä tehdään kartoituksen
  yhteydessä niiltä osin, kun ne ovat kartoitettavan ongelman arvioimisen kannalta merkittäviä.
 • Jos tarvekartoituksen yhteydessä havaitaan yksittäisiä riskirakenteita tai vauriojälkiä, voidaan niiden kuntoa selvittää tarvekartoituksen yhteydessä. Riskirakenteet ja vauriojäljet selvitetään rakenneavausten ja/tai materiaalinäytteiden mikrobianalyysien avulla saman käynnin aikana lisätyöhinnaston mukaisesti. Laajemmat kuntotutkimukset tai rakenteenavaukset eivät sisälly tarvekartoitukseen.
 • Tarvekartoitus tehdään kertakäyntinä niillä edellytyksillä, jotka vallitsevat kohteessa kartoitushetkellä. Mahdolliset lisäkäynnit ovat erikseen sovittavaa erillisveloitettavaa työtä.
Raksystems Tarvekartoitus taloyhtiö ja isännöitsijä

Suppea tarvekartoitus

Suppea tarvekartoitus sopii tilanteisiin, joissa yksittäisen tilan, rakenneosan tai järjestelmän osan kunto ja tarvittavat jatkotoimenpiteet täytyy selvittää. 

 • Tarvekartoituksen kohdekäynnin yhteydessä tutustutaan käytettävissä oleviin asiakirjoihin ja piirustuksiin sekä mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin ja tiedossa oleviin ongelmiin.
 • Tarvekartoituksessa arvioidaan ongelman arvioimisen kannalta oleellisilta osin rakenteiden ja talotekniikan kuntoa silmämääräisesti, sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen.
 • Pintakosteuskartoituksia tehdään kartoituksen yhteydessä niiltä osin, kun ne ovat kartoitettavan ongelman arvioimisen kannalta merkittäviä.
 • Jos tarvekartoituksen yhteydessä havaitaan yksittäisiä riskirakenteita tai vauriojälkiä, voidaan niiden kuntoa selvittää tarvekartoituksen yhteydessä. Riskirakenteet ja vauriojäljet selvitetään rakenneavausten ja/tai materiaalinäytteiden mikrobianalyysien avulla saman käynnin aikana lisätyöhinnaston mukaisesti. Laajemmat kuntotutkimukset tai rakenteenavaukset eivät sisälly tarvekartoitukseen.
 • Tarvekartoitus tehdään kertakäyntinä niillä edellytyksillä, jotka vallitsevat kohteessa kartoitushetkellä. Mahdolliset lisäkäynnit ovat erikseen sovittavaa erillisveloitettavaa työtä.

Tarvekartoituksen hyödyt

Tarvekartoituksen tarkoituksena on löytää keinot kuvailemasi ongelman ratkaisemiseksi.

Sisältö räätälöidään aina tarpeisiin sopivaksi. Tällöin kartoituksen ja jatkotoimenpiteiden kustannukset pysyvät hallinnassa ja useista tutkimusvaihtoehdoista valikoituvat juuri ne oikeat, taloyhtiön tarpeita parhaiten palvelevat tutkimusmenetelmät.

Tarvekartoituksen tuloksena on tehtyjen havaintojen sekä toimenpidesuositusten kirjaaminen.

Kartoituksesta laa­ditaan kirjallinen raportti, joka käsittää ongelman kuvauksen, tehdyt havainnot, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.

Kartoituksen avulla tarkemmat tutkimusmenetelmät osataan kohdentaa oikein ja kustannuksissa voidaan säästää jopa tuhansia euroja.

Tarvekartoituksen raportointi

 • Tarvekartoituksen tuloksena on tehtyjen havaintojen
  sekä toimenpidesuositusten kirjaaminen. Kartoituksesta
  laaditaan suppea kirjallinen raportti, joka käsittää ongelman kuvauksen, tehdyt havainnot, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.
 • Toisinaan syy ongelmiin löytyy jo tarvekartoituksen
  aikana, eikä laajempia tutkimuksia tarvitse tehdä. Mikäli
  niitä nähdään aiheelliseksi tehdä, suosittelee asiantuntija
  talotekniikan tai rakenteiden kunnon selvittämiseen liittyviä tutkimuksia, sisäilmatutkimusta tai laajempia kosteusmittauksia. Lisätutkimukset, jotka eivät kuulu tarvekartoituksen sisältöön, ovat erikseen sovittavaa erillisveloitettavaa työtä. Lisätutkimusten teettäminen on tilaajaan vastuulla.
 • Tarvekartoitusraportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma, eikä siihen sisälly kustannusarvioita.
 • Tarvekartoitus ei sovi riita-asioiden asiantuntijatehtäviin eikä asuntokauppaan liittyväksi tarkastukseksi.

Valmistautuminen tarvekartoitukseen

Tarvekartoituksen alussa asiantuntijalla tulee olla mahdollisuus haastatella kohteen käyttäjää tai omistajaa. Haastattelun tavoitteena on hankkia asiantuntijan tarvitsemia tietoja tarvekartoituksen sisällön tarkentamiseksi.

Kohteen käyttäjän tai omistajan tulee olla läsnä koko kartoituksen ajan.

Tilaajan tulee järjestää saatavilla olevat kohteen asiakirjat asiantuntijan käyttöön kartoituksen ajaksi. Olennaisia asiakirjoja ovat:

 • pohjapiirros, rakennuslupapiirustukset, muutospiirustukset
 • lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset
  ja -työselitykset
 • rakennepiirustukset ja työselitykset
 • kuntoarviot ja muut tarkastus- tai tutkimusraportit.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.