Raksystems Työmaan olosuhdemittaukset
Työmaan olosuhdemittaukset

Olosuhteet vaativat aktiivista mittaamista ja hallintaa

Varmista betonirakenteiden asianmukainen lujittuminen ja kuivuminen, sekä hankkeen terveellinen ja laadukas lopputulos työmaan olosuhdemittauksilla.

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä!

Täytä tarjouspyyntölomake ja palaamme sinulle tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16

Rakennustyömaalla olosuhteita tulee hallita

Rakennustyömaalla olosuhteet vaihtelevat ja vaativat työnjohdolta aktiivista seurantaa ja hallintaa. Erityisesti kosteus ja kylmyys vaikeuttavat työmaaolosuhteita ja hidastavat rakenteiden kuivumista.

 • Olosuhteiden hallintaan erikoistunut asiantuntija varmistaa paremman lopputuloksen rakennus- tai korjaushankkeellesi.
 • Asiantuntijan avulla rakennusprojekti etenee suunnitellusti ja tehokkaasti.
 • Asiantuntija tekee olosuhteiden valvonnasta loppuraportin, josta käy ilmi mittapisteiden loppulukemat, kosteudenhallintasuunnitelman toteutuksen onnistuminen rakenteiden kuivumisen näkökulmasta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Työmaan olosuhdemittaukset -palvelun ero kosteudenhallintakoordinaattorin toimintaan

Olosuhdemittauksien asiantuntijan tehtävät ovat erillinen kokonaisuus kosteudenhallintakoordinaattorin toimintaan. Kosteudenhallintakoordinaattori ohjaa ja valvoo työmaan kosteudenhallinnan toteutumista, kun taas olosuhdemittauksien asiantuntija tekee käytännön työtä ja valmiita suunnitelmia työmaata varten olosuhteiden varmistamiseksi.

Työmaan olosuhdemittaukset -palvelun sisältö

Raksystemsin puolueeton työmaan olosuhdehallinnan asiantuntija.

 • Laatii kohdekohtaisen kosteusmittaussuunnitelman, joka määrittää mittapisteiden syvyydet, määrät ja sijainnit, ottaen huomioon rakennetyypit (mm. betonirakenteen paksuuden, betonilaadun ja pintamateriaalin) ja kohteen erityispiirteet RT 14-10984 ohjekortin mukaisesti, sekä mitä kosteusmittausmenetelmiä käytetään missäkin vaiheessa.
 • Asentaa anturit rakenteisiin ja suorittaa mittaukset.
  • IoT-anturit reaaliaikaiseen seurantamittaukseen (anturikohtaiset ominaisuudet, kuten anturin mittatarkkuus tietyllä % RH-alueella, sekä asennuksen ajankohta, on otettava huomioon).
  • Porareikä- ja näytepalamittaus päällystettävyysmittaukseen.
 • Arvioi tarvittaessa kosteudenhallintakoordinaattorin tukena työmaan yleisaikataulun realistisuuden (esim. kuivumisen laskentamallien avulla).
 • Laatii tarvittaessa lämmitys- ja kuivatussuunnitelman.
 • Tekee loppuraportin, josta tulee ilmi kaikkien mittapisteiden loppulukemat, kosteudenhallintasuunnitelman toteutuksen onnistuminen rakenteiden kuivumisen näkökulmasta ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Pyydä tarjous tai ole yhteydessä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.