Ilmastonmuutos lisää osaamisen vaatimuksia uudisrakentamisessa

Ilmaston lämpeneminen on lisännyt rakentamisen haasteita. Se ei kuitenkaan ole syy suomalaisen rakentamisen ongelmiin tai väitettyyn huonontuneeseen laatuun. Juurisyillä, kiireellä, huonolla suunnittelulla ja usein olemattomalla valvonnalla, ei ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa, toteavat Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen ja Raksystemsin toimitusjohtaja Marko Malmivaara. Heidän mukaansa suomalaisessa rakentamisessa tarvitaan asennemuutosta ja lisää osaamista.

– ’En usko, että rakentamisemme laatu on huonontunut. Siinä on ollut parantamisen varaa jo pidempään. Laatuvirheet paljastuvat nykyään helpommin tehokkaammasta viestinnästä johtuen. Pääosin 1960- ja 1970-luvulla rakennettu rakennuskantamme on tullut peruskorjausikään, ja on huomattu, että monen rakennuksen kohdalla kosteudenhallinta on pettänyt jo rakentamisen aikana’, toteaa Raksystemsin toimitusjohtaja Marko Malmivaara. ’Toki ilmastonmuutoksesta johtuvat lisääntyneet sademäärät ja kosteat ajanjaksot ovat tehneet rakentamisesta entistäkin haasteellisempaa.’

– ’Uudisrakennusten laatuongelmista syytetään aina kiirettä. Usein se on valvonta, josta tingitään, kun aikataulut alkavat pettää. Kuitenkin riittävällä ja ammattitaitoisella valvonnalla voitaisiin pelastaa paljon, ehkäistä rakennusvirheet ja taata työn korkea laatu’, toteaa Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen. ’Parhaillaan käynnissä olevan rakennusbuumin aikana työmaille on valitettavasti jouduttu palkkaamaan paljon ammattitaidotonta porukkaa, jolloin työnjohdollinen osaaminen korostuu.’

– ’Ilmaston muuttuminen tulee huomioida rakentamisen kaikissa vaiheissa nykyistä paremmin: suunnittelussa, materiaalivalinnoissa, aikatauluissa ja resursoinneissa’, Rantanen muistuttaa.

Rakentamisessa olisi tällä hetkellä helppo erottautua korkealla laadulla

– ’Kaikki edellytykset laadukkaaseen rakentamiseen ovat olemassa. Ympäristöministeriön tämän vuoden alusta voimaan astuneessa uudis- ja korjausrakentamista koskevassa asetuksessa 782/2017 ohjeistetaan tarkkaan rakenteiden rakennusaikainen suojaaminen ja eri työvaiheiden kosteusmittaukset. Asetuksen mukaan työmaille on myös nimitettävä kosteudenhallinnasta vastaava henkilö’, kertoo Malmivaara.

– ’Menneiden vuosikymmenten hyvät ja huonot rakennustavat ovat hyvin tiedossa, ja alan koulutus ja tutkimus korkealla tasolla. Rakentamisen laadun paraneminen edellyttää kuitenkin vielä alan arvomaailman muutosta, aiempaa selkeämpää vastuunjakoa ja parempaa vastuunkantoa kaikilta alan toimijoilta, rakentamisen kaikissa eri vaiheissa’, Malmivaara painottaa.

– ’Oli iso virhe, että rakennusmestareiden koulutus lakkautettiin Suomessa 1990-luvulla. Onneksi koulutus aloitettiin uudelleen vuonna 2007. Väitän, että kärsimme edelleen siitä koulutuksellisesta mokasta’, toteaa Jukka Rantanen. ’Tällä hetkellä sekä pienten että suurten rakennuttajien olisi erittäin helppo erottautua lupauksella takuuvarmasta korkeasta laadusta.’

Kaikki Sp-Kodin uudiskohteet ovat huolella valittuja

– ’Meillä ei ole varaa ottaa riskiä asiakkaidemme luottamuksen pettämisestä. Siksi voin vakuuttaa, että kaikki myynnissämme olevat uudiskohteet ovat varmuudella laadukkaasti rakennettuja’, sanoo Jukka Rantanen.

– ’Hyvä asiakastyytyväisyys on koko toimintamme ydin. Valitsemme kaikki yhteistyökumppanimme pieniä rakentajia myöten äärimmäisen huolellisesti, sillä meidän on luotettava sataprosenttisesti heidän osaamiseensa ja vastuullisuuteensa. Hyvä laatu pitäisi olla itsestäänselvyys. Jokaisen rakentajan, isoja rakennusliikkeitä myöten, tulisi tuntea ammattiylpeyttä omasta tuotannostaan ja huolehtia ettei ketju petä missään kohtaa’, muistuttaa Jukka Rantanen. ’Hyvä suunnittelu ja tiukka valvonta maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin pitkässä juoksussa. On paljon fiksumpaa rakentaa kerralla kunnolla ja korjata vuositakuukorjauksissa vain pieniä pintahalkeamia, kuin joutua korjaamaan rakennusvirheitä vuosien ajan.’

 

Lisätietoja:

 

Marko Malmivaara
Toimitusjohtaja, Raksystems Insinööritoimisto Oy
040 046 4934
marko.malmivaara@raksystems.fi

 

Jukka Rantanen
Toimitusjohtaja, Sp-Koti Oy
050 341 1391
jukka.rantanen@spkoti.fi

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp