U-arvon mittaus on nykyaikana nopeaa.

Kansainväliselle nopeiden U-arvon mittausten kehityshankkeelle merkittävä tukirahoitus

Energiansäästö ja terveet kiinteistöt ovat tavoitteena, kun nopeiden U-arvon mittausten kaupallistamista kehittävälle hankkeelle on myönnetty huomattava taloudellinen tuki. Business Finland sekä Saksan kauppa- ja energiaministeriö ovat tehneet myönteiset rahoituspäätökset tukirahoituksille. Hankkeen muita tukijoita ovat Suomen ympäristöministeriö, Stiftelsen för teknisk utveckling och forskning, Kiinteistöliitto sekä RakLi.

Ratkaisu homeongelmiin?

Jo nyt on mahdollista mitata nopeasti eli tunnin sisällä rakenteiden U-arvoja. Mittaamalla todellisia U-arvoja voidaan tietoja hyödyntää esimerkiksi korjausrakentamisen laadukkaammassa suunnittelussa ja taloudellisemmassa toteutuksessa, energiatodistusten laadinnassa, rakentamisen tehokkaammassa laadunvalvonnassa sekä kosteusongelmien ja -vaurioiden kartoituksessa.

Tähän asti asiantuntijat ovat määrittäneet eri materiaalien U-arvot taulukkoarvoihin perustuvilla laskelmilla, jotka ovat saattaneet aiheuttaa arvoihin suuria, jopa 30-50 %:n heittoja. Näin toteutettujen laskelmien vuoksi korjausten takaisinmaksuajoissa on saattanut olla merkittäviä marginaaleja”, kertoo Raksystems Insinööritoimisto Oy:n hankeen vastuullinen johtaja, johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala.

Todelliset U-arvot saattavat tarkoittaa kiinteistöjen omistajille jopa 50 % pienempiä korjauskustannuksia ja tarvittavaa laadunvarmennusta uudisrakentamisessa. Uudella menetelmällä saamme siis rakennuskannan korjaamiseen tarkkaa kustannusohjaamista”, selventää Ammattikorkeakoulu Arcadan Energia-ja materiaalitekniikan yksikön osaston johtaja Mikael Paronen.

Raksystems mukana hankkeessa

Kaksi vuotta kestävän hankkeen päätavoitteena on kehittää seinärakenteiden termiseen hitauteen liittyvien mittausrajoitusten raja-arvoja eli toisin sanoen laatia ohjeita millaisissa sääolosuhteissa eristekykyyn liittyvät nopeat U-arvon mittaukset voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella. Hankkeessa kehitetään lisäksi myös teknisiä työkaluja kohteissa suoritettavia mittauksia sekä kirjallista raportointia varten samoin kuin Suomessa kehitetyn koulutuksen pohjalta koulutusjärjestelmää erityisesti Saksan markkinoiden tarpeisiin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,5 M€.

Raksystems Insinööritoimisto Oy on mukana hankkeessa. Hankkeen koordinaattorina toimii Ammattikorkeakoulu Arcada ja konsortion muut jäsenet ovat Tampereen teknillinen yliopisto/rakennusfysiikka, FIW München ja Deutsches Energieberater-Netzwerk (DEN eV).

Lisätietoja:

 

Antti Hatsala
Raksystems Insinööritoimisto Oy
Johtava energia-asiantuntija
p. 030 670 5623

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@raksystems.fi.

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp