Kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito on osa kestävää kehitystä. Säännöllisten tarkastuksien avulla on mahdollista välttyä suurilta ongelmilta ja kustannuksilta, kun vauriot havaitaan ajoissa.

Jokaisen asiantuntijatyön takaa löytyy myös asiakaspalvelu henkilöstöhallintoa unohtamatta

Olen Jenna Koivula ja toimin HR-koordinaattorina Raksystemsin hallinnon yksikössä. Henkilöstöhallinnon tehtävien lisäksi hoidan toimitusjohtajan assistentin tehtäviä, sisäistä viestintää sekä ohjausryhmän hallinnollisia rutiineja. Työpisteeni sijaitsee Vantaan toimistolla.

Tulin alun perin Raksystemsille kesätöihin vuonna 2005 puhelinvaihteen tuuraajaksi, josta työnkuvani muuttui ripeästi asiakaspalvelun tehtäviin hoitamaan kuntotarkastusosaston tilauksia. Muutaman vuoden jälkeen siirryin elinkaaripuolen osaston myyntiassistentiksi.

Yrityksen takaisinoston myötä loppuvuonna 2014 tarjoutui tilaisuus asiakaspalvelupäällikön tehtäviin, joihin koin aiemman työkokemukseni tuovan lisäarvoa. Toimin neljän vuoden ajan esimiehenä asiakaspalvelutiimillemme, joka vastasi kokonaisvaltaisesti yrityksemme asiakaspalvelusta, puhelinvaihteesta ja toimiston avustavista tehtävistä.

Asiakaspalvelupäällikön tehtävistä HR-koordinaattoriksi

Yrityksen takaisinoston jälkeen Raksystems on kasvanut hurjaa vauhtia niin orgaanisesti kuin yrityskaupoillakin. Kasvun myötä henkilöstöhallintoon tarvittiin täysipäiväisesti henkilö vastaamaan kokonaisuudesta. Aiemmin henkilöstöhallinnon tehtäviä hoidettiin useamman eri henkilön toimesta omien töiden ohessa.

Olin hoitanut asiakaspalvelupäällikön tehtäviä neljän vuoden ajan ja vaikka pidinkin työstäni, kaipasin lisähaasteita, jonka vuoksi päädyin hakemaan tehtävään. Minulla oli tuntemusta ja tietämystä yrityksen eri osastojen toimintatavoista ja tarpeista, jonka vuoksi minut valittiin tehtävään lokakuussa 2018. Asiakaspalvelun tiiminvetäjän aloittaessa tammikuussa 2019, pääsin vihdoin täysipäiväisesti aloittamaan työt täydellä teholla.

Parasta on monipuolisuus

Parasta työssäni on ehdottomasti tehtävien monipuolisuus. Pääsen hyödyntämään laaja-alaisesti osaamistani henkilöstöhallinnosta sekä tuntemustani liiketoiminnoistamme. Lähellä sydäntäni on ihmisten kanssa toimiminen sekä erilaisten toimintatapojen parantaminen ja kehittäminen.

Tehtäviini kuuluu kaikkea mahdollista aina erilaisten asetusten ja lakien noudattamisen varmentamisesta henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen. Työpäiväni eroavat hyvinkin paljon toisistaan, mikä pitää työn mielekkäänä päivästä toiseen. Työpäivääni saattaa kuulua sekä uusien työtekijöiden perehdytystä, erilaisten henkilöstöohjeidemme päivitystä, henkilöstöraporttien tekoa, tapahtumien järjestämistä että henkilöstölehtemme kirjoitusta.

Haastavinta on saada aika riittämään kaikkeen kehittämiseen, sillä yrityksemme on kasvanut niin huimasti kuluneiden vuosien varrella. Yrityksemme innovatiivisuus, rautaisen ammattitaidon omaava henkilöstö sekä sisäinen ryhmähenki ja toistemme tsemppaaminen tekevät työnteosta Raksystemsillä erityisen mielekästä. Tuntuu, että kaikki ovat yhtä suurta perhettä ja töihin on aina mukava tulla.

Vaikka päädyin alalle sattumalta, olen Raksystemsillä työskennellessäni innostunut alasta jopa niin paljon, että olen opiskellut työn ohella insinöörin opintojakin. 14 vuoden talossa olon jälkeen opin edelleen päivittäin jotain uutta!

Jaa tämä

Jaa tämä: Facebook Jaa tämä: LinkedIn Jaa tämä: Twitter Jaa tämä: WhatsApp