Uutiskirjepalvelun tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Postiviidakko

Rekisterinpitäjä

Raksystems Insinööritoimisto Oy (Y-tunnus 0905045-0)
Vetotie 3 A
01610 Vantaa
p. 030 670 5500
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Yhteyshenkilö

Sanni Isosomppi
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
p. 030 670 5524
asiakaspalvelu@raksystems.fi

Henkilötietojen käsittelijä

Koodiviidakko Oy
Kansankatu 53
90100 Oulu
p. 040 513 5890
koodi@viidakko.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Raksystemsin uutiskirjepalvelun tarjoaminen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Uutiskirjepalvelun vastaanottajat ja peruuttamispyynnön tehneet henkilöt.

Rekisteröidyt tiedot

Henkilö- ja yritysasiakkaiden

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • yritys
 • titteli
 • kunta/kaupunki
 • uutiskirjeen peruuttamispyyntö

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkailta palvelun perustamisen yhteydessä tilauslomakkeella ja asiakaspalvelun yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää konsernin sisällä ja ulkopuolisille palveluntarjoajille EU:n/ETA:n sisällä Raksystemsin uutiskirjepalvelun toimittamisen ja lähettämisen toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään uutiskirjepalvelun voimassaolon ajan. Mikäli uutiskirjepalvelu lopetetaan, myös henkilötiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu IT-pohjaisesti. Siihen on pääsy vain palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä ja se on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tarkastaa ja tarvittaessa oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • oikeus saada poistettua rekisteröityä koskevat tiedot, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.