Med sakkunnig renoveringsplanering säkerställs de rätta och ekonomiska metoderna för renoveringsprojekt.
Renoveringsplanering

Renoveringsplanering är en ekonomisk och miljövänlig satsning

Med sakkunnig renoveringsplanering säkerställs de rätta och ekonomiska metoderna för renoveringsprojekt.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Fyll i blanketten för en offertbegäran och vi sänder en offert så snart som möjligt.

Riksomfattande servicenummer som betjänar vardagar kl. 8–16.

Med vår erfarenhet förlängs fastighetens livslängd och vi möjliggör fungerande och trivsamma miljöer

Då renoveringsplaneringsprojektet inleds är det viktigt att den sakkunnige känner till

 • byggsätt och material för den ursprungliga byggnaden samt
 • känner de lämpliga och moderna renoveringssätten som följer bestämmelserna
En skicklig renoveringsplanerare beaktar även ren inomhusluft.

En skicklig renoveringsplanerare beaktar även ren inomhusluft

Med sakkunnig renoveringsplanering säkerställs de rätta och ekonomiska metoderna, de olägenheter som leder till problem med inomhusluften avhjälps, fastighetens livslängd förlängs samt fungerande och trivsamma miljöer säkerställs. Vid inomhusluftsrenoveringar beaktas dessutom trygga och hälsosamma samt ekologiska byggmaterial.

Målet för planering av inomhusluften är en trygg, trivsam och produktiv inomhusmiljö. Med planering säkerställs projektets säkerhets- och hälsosynpunkter med beaktande av kriterierna för hälsosamthusbyggande, krav på fukthantering, trygga material med låga utsläpp, byte av luft och temperaturtrivsel, trivseln i ljudmiljön och att hindra olägenheter och utsättning i inomhusmiljön.

Vid renoveringsplanering ska beaktas bland annat

 • Information och anvisningar till beställaren om kriterierna
 • I renoveringsobjektet ställer beställaren upp mål för renoveringsgraden
 • De krav som ställs på byggnaden, den framtida livslängden och riskhanteringsförmågan beaktas
 • Vid renovering som gäller inomhusluften väljs delvis renovering, tätningsrenovering, ”terminalvård” eller omfattande renoveringsåtgärder för att avlägsna olägenheter med inomhusluften. Partiella renoveringar kan gälla kortvariga renoveringsåtgärder bl.a. för att säkerställa användningen av lokalerna.
 • Riskerna med den renoveringsgrad gås igenom med beställaren
 • Mål och eventuella risker noteras i mötesdokumenten
 • Planering och ställande av målnivå
 • HälsosamtHus-kriterier
 • Klassificering av inomhusluften 2018
 • Fukthantering medan byggprojektet pågår med beaktande av kraven i Kuivaketju10
 • Väderskydd, huvning
 • Renhetsklass för byggarbetet
 • Renhetsklass för ventilationsarbete

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.