Raksystems

Välmående för fastigheter, deras ägare och invånare samt miljön

Raksystems accelererar sin internationella expansion tillsammans med Trill Impact

Aktuellt

Raksystems accelererar sin internationella expansion tillsammans med Trill Impact

Referenser

Säterinporttis kontorscampus har beviljats Finlands första WELL-certifikat
Välmånde fastigheter och människor och en välmånde miljö.

Vi är ledande konsultkoncern inom fastighetsbesiktning med verksamhet i Finland och Sverige

Vi hjälper dig att hitta de bästa och mest hållbara lösningarna för din fastighet och med hänsyn till dina behov, utifrån vår över trettio år långa erfarenhet.

Läs mer om oss

Certifierad kvalitet och ansvar för miljön

Ansvarstagande är etablerat hos oss. Det är integrerat i vårt dagliga sätt att bemöta kunderna och kollegorna och att agera som expert ute på fältet. Ansvarstagande speglas med andra ord i vårt företags vardag, i allt vi gör och i våra framtidsplaner.

Våra ansvarsprinciper

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.