Med planmässig renovering i rätt tid kan en fastighet spara upp till 30 procent av renoveringskostnaderna.
FASTIGHETSÄGARE OCH FÖRVALTARE

KOLL PÅ FASTIGHETEN MED FÖRUTSEENDE UNDERHÅLL

Med planmässig renovering i rätt tid kan en fastighet spara upp till 30 procent av renoveringskostnaderna.

Våra tjänster

UNDERSÖKNING OCH ANVÄNDNING
Due Diligence-tjänster
Underhållsbesiktning och underhållsplan

10-årsgranskning av fastighet
Behovskartläggning
Behovskartläggning av laddplatser för elbilar
Besiktning av betongkonstruktioner
Besiktning av elsystem
Besiktning av fönster
Besiktning av rör
Besiktning av ventilationen
Besiktning av yttertak
Besiktning/tv-fotografering av täckdikessystemet
Fuktkartläggning i våtrum
Förhandsgranskning inför årsgranskning
Granskningsmätning av luftmängderna i ventilationen
HTT-varugranskning
Högtryckssköljning av rör
Lufttäthetsmätning
Mätning av U-värde
Regelbunden granskning av fastighetens elteknik
Röntgenfotografering av rör
Termografi av elsystem

INOMUSLUFT OCH ENERGI
Energicertifikat
Energibesiktning för företag
Fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning

Arbetshygienisk utredning
Energisparkartläggning
Enkät om inomhusluften
Inomhusluftsradar
Jämförelse av uppvärmningssätt
Termografi
HÄLSOSAMTHUSTJÄNSTER
Beräkning av en byggnads koldioxidavtryck
Miljöcertifiering av byggprojekt
Miljöcertifiering av fastigheter som redan existerar
Fuktkoordinator
Hälsosamthuskoordinator
Kontroll av renhet
Övervakning av förhållandena på byggarbetsplatsen

RENOVERING OCH BYGGANDE
Arkitektritning
Geolo – optimala produktionsförhållanden under konstruktionen
Projektledning
Renoveringsplanering
Övervakning
Fastighetsskatteutredning
Asbest- och skadeämneskartläggning
Expertutlåtanden, kvalitet på byggande
Projektplanering
VVS-planering
Byggnadskonstruktion
Övervakningstjänster för byggarbete
Skadebyggande
Granskning av vattenisolering
Se till att ha en aktuell Energiöversikt för storföretag.
ENERGIEFFEKTIVITET

Se till att ha en aktuell Energiöversikt för storföretag.

Energibesiktning för företag
Fastighetens inomhusluft ska tas om hand både medan byggnaden används och renoveras.
INOMHUSLUFTEN

Fastighetens inomhusluft ska tas om hand både medan byggnaden används och renoveras.

Fukt- och inomhusluftsteknisk besiktning
För renovering och byggande av en fastighet behövs expertis. Vi har gedigen expertis.
RENOVERING OCH BYGGANDE

För renovering och byggande av en fastighet behövs expertis. Vi har gedigen expertis.

Projektledning
Se även
Renoveringsprojekt under ledning av en hälsosamthuskoordinator säkerställer en hälsosam livsmiljö för flera år.
HÄLSOSAMTHUSTJÄNSTER

Renoveringsprojekt under ledning av en hälsosamthuskoordinator säkerställer en hälsosam livsmiljö för flera år.

Lämna offertförfrågan eller kontakta oss!

Vi betjänar på det riksomfattande servicenumret vardagar kl. 8–16.