Dry-IT kommer from början av år 2021 att heta Raksystems Dry-IT

Dry-IT kommer från och med början av år 2021 att heta Raksystems Dry-IT

Dry-IT har sedan maj 2019 varit en del av det finska företaget Raksystems Group. Ett ur Dry-IT:s synvinkel sett positivt sammanträffande är det faktum, att det faktiskt är fråga om Raksystems allra första utländska dotterbolag. Företaget har därmed i många avseenden fått spela rollen som ett slags pionjär. Vi bad Raksystems Dry-IT:s VD Jan Havik samt kommunikationschef Catarina Wallén berätta om sina tankar gällande den vid årsskiftet 2020/2021 stundande stora förändring, som ett varumärkesbyte innebär.

Dry-IT har verkat som en banbrytande pionjär sedan år 1999

Dry-IT grundades av Jan Havik och tre andra pionjärer inom svensk fastighetsexpertis. Idén bakom detta företag var tanken om proaktivt praktiskt arbete; att i nya byggnader kunna förebygga skador orsakade av fukt och konsekvenser som ohälsosam inomhusmiljö. Efter många års idogt arbete kunde grundarna konstatera att de hade byggt upp ett fantastiskt företag – ett företag som genom åren vuxit organiskt, med en bred och värdeskapande kompetens, och nu hade potential att utvecklas och växa så att säga hur långt som helst – och i framtiden kunna bli en tjänsteleverantör som levererar hållbarhetstjänster i en avsevärt större omfattning.

Dry-IT kommer from början av år 2021 att heta Raksystems Dry-IT

”Vi kom tillsammans fram till, att vi behöver en bra aktör att tillsammans växa och fortsätta vår resa med. Vi var i behov av en stark partner, som delar våra värderingar och visioner. I Raksystems och MB Funds har vi funnit precis det vi sökte. Det har varit ett nöje att kunna fortsätta denna resa tillsammans, nu redan i ett och ett halvt års tid!”, glädjer sig Jan Havik.

Vad gör Raksystems Dry-IT?

Raksystems Dry-IT levererar hållbarhetstjänster till kunder i nybyggnadsprojekt samt till aktörer inom befintliga byggnader.

Då det gäller fastigheter som ännu är i byggnadsskedet, är kunderna entreprenörer och fastighetsutvecklare. Dry-IT:s/Raksystems experter hjälper – sina kunder i tidiga skeden med planering, samordning och rådgivning och genom hela processen för att få byggnaderna färdigställda så att de sedan tryggt kan tas i bruk. Vi är ofta med och hjälper våra kunder genom hela certifieringsprocessen. De i Sverige mest kända miljöcertifikaten är bl.a. Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM, LEED, WELL och NollcO2. En annan mycket intressant målgrupp är fastighetsägare med befintliga byggnader samt de personer som adminstrerar och underhåller dessa. Raksystems Dry-IT hjälper även sina kunder vid olika problemsituationer – som t.ex. vid fuktskador eller andra typer av fuktproblem eller om det uppstår problem med inneluften – oberoende av om det är fråga om en redan färdig byggnad eller en byggnad, som ännu är i planeringsskedet.

Dry-IT kommer from början av år 2021 att heta Raksystems Dry-IT

”Behovet av att miljöcertifiera sina byggnader kommer med all säkerhet att fortsätta vara en viktig del för bygg-och fastighetsbranschen framöver då det är vårt främsta verktyg idag för att påvisa det så viktiga miljö-och hållbarhetsarbetet som utförs i fastigheterna. Därför är miljöcertifieringarna också den del som vi ser till att vara väl inlästa på för att kunna hjälpa våra kunder med bästa expertisstöd.” säger Catarina Wallén.

Raksystems Dry-IT stödjer och delar givetvis Raksystems Groups gemensamma mål och koncernens övergripande värderingar. Och dessa värderingar är ju väldigt samspelta med Dry-ITs tidigare värderingar om att vi måste alla verka och arbeta för en bättre värld. Och med våra tjänster kan vi påverka mycket till det bättre för miljön inom bygg- och fastighetsbranschen.

Hur har varumärkesbytet hittills framskridit?

Att byta ett företags varumärkeinnebär givetvis en förändring i tankesättet. Man behöver vänja sig vid tanken på ett nytt namn, ny logotyp och allt det som följer med när man gör ett varumärkesbyte. Projektet inkluderar också ett flertal olika rent praktiska aktiviteter – allt till att förnya logotypen i våra dokument, e-postadresser, fasad- och interiörskyltar och arbetskläder. Det innebär också lansering av en helt ny hemsida.

”Då det här varumärkesbytet påbörjades var känslorna blandade, eftersom jag varit anställd på Dry-IT i 11 år, och jag visste inte riktigt vad den här sammanslagningen skulle innebära. Men med tiden insåg jag snabbt att vi inom Raksystems Group delar alla samma värderingar och visioner – så förändringsprocessen har blivit ett glädjande och inspirerande projekt. Så här precis inför bytet av varumärke från Dry-IT till Raksystems glädjer jag mig åt hela varumärkesbytet och att bli en del i Raksystems Group. Det här kommer bli jättebra för våra kunder också”, fortsätter Catarina.

Förändringsarbetet har börjat bl.a. med att låta personalen bekanta sig med Raksystems på olika sätt. Vi har t.ex. börjat titta närmare på olika metoder som Raksystems i Finland arbetar med i sina tjänster och hur medarbetarna där arbetar med varandra och med kund. Det har också varit en värdefull och viktig del i förändringsarbetet att CEO Marko Malmivaara personligen har rest runt till våra Svenska kontor och besökt oss, skrivit löpande information och sänt videohälsningar med jämna mellanrum. Allt för att minimera det menatala avståndet mellan bolagen i Finland och Sverige och för att inge känslan av trygghet i förändringens tid.

Arbetet med att informera kunderna om bytet av vårt varumärke har också försiktigt påbörjats. Arbetet drar igång för fullt fr.o.m. januari 2021, då Dry-IT byter färg från grönt till blått och namnet helt övergår till att bli Raksystems. Raksystems Dry-IT:s experter fortsätter att utföra sitt jobb och erbjuda sin expertis på samma utmärkta sätt som tidigare.

Hur ser Raksystems Sweden framtid ut?

”Bra. Mycket bra, eftersom vi nu är en del av Nordens ledande bolag inom fastighetsexpertis – och i framtiden kommer att fungera under detta starka varumärke. Dry-IT har mer än 20 år i branschen och är en väl etablerad aktör med ledande kompetens och expertis för att hjälpa våra kunder i arbetet för: Välmående fastigheter, miljö och människor. Och nu tillsammans med hela koncernen Raksystems är vi unika inom vår bransch. Det känns fantastiskt att jobba i Raksystems med siktet inställt på att vara Bäst i Norden – varje dag!”, säger Catarina.

År 2021 blir ett spännande år. Förhoppningen är givetvis att hela Coronapandemin skall ebba ut och försvinna på sikt. Och nu vill vi ju alla återgå till något som liknar det mer normala läget när vi får träffa varandra, våra kollegor, kunder och andra samarbetspartners i verkliga livet igen i inspirerande möten och driva den så viktiga uppgiften om en hållbarare värld framåt.

Raksystems Sverige består i Sverige av flera bolag. Projektledarhuset AB har förenats med Raksystems Sverige under år 2020 och samarbetet med Dry-IT:s experter har där kommit igång på ett utmärkt sätt. Samarbetsmöjligheterna kommer ytterligare att växa, så snart vi hinner gå igenom gemensamma kundrelationer för  att finna projekt där vi ser att våra tjänster kan ge utökad service och stöd med vår utökade tjänsteportfölj. Alla våra företagstjänster stödjer varandra på ett utmärkt sätt.

Både Jan och Catarina ser fram emot ett nytt år, 2021 och med en stark förhoppning om att då kunna mötas igen, i fysiska möten, befintliga som nya kunder och genomföra framgångsrika projekt tillsammans. För att både få arbeta med det man tycker är roligt som i sin tur ger stor effekt för den goda sakens skull, en hållbar värld för kommande generationer, det är såklart högst inspirerande!

”Ett gemensamt Raksystems-varumärke kommer att sammanföra våra styrkor. Det kommer att vara en stor resurs i vår tillväxt och vårt kundsamarbete”, avslutar Jan.

Dry-IT AB kommer from början av januari 2021 att heta Raksystems Dry-IT AB. Från och med 4 januari 2021 har Raksystems Sverige en egen hemsida med mer information och verksamheten och våra tjänster, www.raksystems.se.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp