Raksystems utvidgar sin verksamhet till Norden genom att köpa det svenska företaget Dry-IT.

Raksystems utvidgar sin verksamhet till Norden genom att köpa det svenska företaget Dry-IT

Raksystems Insinööritoimisto Oy har den 22 maj 2019 köpt hela aktiestocken i det ansedda svenska företaget Dry-IT AB, som koncentrerar sig på energi, miljö och fuktkontroll. Företaget, som sedan 1999 betjänat stora aktörer i bygg- och fastighetsbranschen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, sysselsätter 80 experter.

Mot slutet av 2018 fattade Raksystems högsta ledning ett strategiskt beslut att inleda förberedelser för företagets internationalisering. Redan en längre tid hade man undersökt branschens företag i Sverige och därmed lagt en grund för ett eventuellt företagsförvärv.

”Redan under första mötet blev det klart att Dry-IT är en svensk aktör som har många likheter med Raksystems. Dry-IT:s tankar om framtiden, dess sätt att betjäna kunder och agera samt företagets interna värden liknar mycket Raksystems verksamhetssätt. Jag ser mycket potential i den gemensamma framtiden. Vi kan slå samman verksamhetsmetoder som bägge bolagen har konstaterat vara bra och lära mycket av varandra. Förvärvet stödjer vårt mål att i nära framtid vara den ledande sakkunnigorganisationen i Norden när det gäller fastigheternas välmående, fuktkontroll och energieffektivitet”, säger Raksystems VD Marko Malmivaara.

Dry-IT är det ledande expertföretaget i Sverige inom fuktkontrollen under byggtiden och har tjugo års erfarenhet om samarbete med stora byggherrar som Skanska, NCC och Peab. Därtill är Dry-IT känt i Sverige som främjare av energieffektivt byggande och boende samt för miljöcertifikat till stora fastigheter.

”Dry-IT och Raksystems har många gemensamma kunder som är verksamma i flera nordiska länder. Genom detta arrangemang kan vi i framtiden betjäna dem ännu bättre än tidigare. Våra företag har flera tjänster som kompletterar varandra och stödjer såväl kundservicen som tillväxten. Det är fint att kunna slå samman två ansedda expertorganisationer som länge varit verksamma i branschen och skapa allt bättre tjänster för våra kunder”, säger Dry-IT:s VD Jan Havik.

I fortsättningen kommer kunderna i Sverige att vid sidan av den finska marknaden utgöra ett av Raksystems-koncernens viktigaste tillväxtområden. De bägge bolagens verksamhet kommer att utvecklas så att Raksystems-koncernen blir en enhetlig nordisk koncern oberoende av landet. Koncernens moderbolag kommer att stanna i Finland, medan den svenska ledningen ansvarar för Dry-IT:s verksamhet i Sverige med stöd av ledningen och stödfunktionerna i Finland.

Ytterligare information:

Marko Malmivaara
VD, Raksystems Group
+358 (0) 40 0464 934 marko.malmivaara@raksystems.fi

Jan Havik
VD, Dry-IT
+46 70 8697 023 jan.havik@dry-it.se

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp