Tuomas Qvick Raksystems Group som VD från 1 september 2023.

Raksystems Group byter verkställande direktör – Tuomas Qvick fortsätter efter Marko Malmivaara

Raksystems Group som strävar till att vara ansvarig ledare för den bebyggda omgivingen i Europa får en ny Group CEO då företagets grundare Marko Malmivaara övergår till Groups styrelse och till att verka som Senior Advisor. Som ny Group CEO 1.9.2023 börjar Tuomas Qvick, Malmivaara fortsätter i sin uppgift till dess.

”Efter 34 år som verkställande direktör är det tid att stiga åt sidan och låta ny energi få flöda, trots att känslorna naturligtvis är vemodiga. Även i  fortsättningen är min roll att vara ett starkt stöd för Raksystems”, berättar Raksystems Group CEO (t.om 31.8.2023) Marko Malmivaara.

Tuomas Qvick har lett Schneider Electrics byggnadsautomations- och teknologidivision under åtta års tid i Finland och i Skandinavien signalerande hög hållbar utveckling. Innan Schneider arbetade Tuomas över tio år i Halton Group med framstående lösningar gällande inomhusluft.

Tuomas är en strategisk företagsledare som har en stark erfarenhet av att utöka lönsam affärsverksamhet i Skandinavien och internationellt. Han har djupgående kunskap i marknadernas dynamik och har framgångsrikt klarat olika utmaningar med syfte att uppnå hållbar tillväxt.

”Tuomas har utmärkt kunskap i och förståelse för fastighets- och byggnadsbranschen samt energi att styra Raksystems till att bli en allt starkare ledstjärna för hållbar fastighetsaffärsverksamhet i Europa” berättar Raksystems styrelseordförande Trill Impacts Senior Advisor Samir Kamal.

Marko Malmivaara grundade Raksystems år 1989 då han studerade vid Tekniska högskolan.  De gångna årtiondena i Raksystems historia speglar utmärkt Malmivaaras sätt att inte ge efter, hans sinne för business samt människonära ledarskap. Det av tre studerande grundade företaget för konditionsgranskningar har blivit även internationellt sett ett betydande expertisföretag inom hållbar företagsaffärsverksamhet, som idag fungerar i Finland och i Sverige och sysselsätter 730 experter. Raksystems omsättning för år 2023 är 95 M€ (pro forma).

”Jag tar ödmjukt emot ansvaret som företagets styrelse ger mig och väntar ivrigt att få fortsätta öka Markos betydande prestationer.  Tillsammans med båda länders team och Trill Impact kan vi leda företagets affärsverksamhet fram till ytterligare bättre framgång.  Raksystems har ett starkt utbud av företagsexpertisservice – såväl för företagskunder som för hemhushåll och jag tror att vi har goda möjligheter att grabba tag i växande möjligheter inom dessa segment. Behovet av våra experttjänster växer snabbt då alla europeiska länder bör förbättra hållbarheten av sina nuvarande och nya byggnader”, säger Tuomas Qvick, som börjar som Raksystems Group CEO 1.9.2023.

Tilläggsuppgifter

Marko Malmivaara, Raksystems Group CEO  marko.malmivaara@raksystems.fi, +358 40 046 4934
Tuomas Qvick, +358 40 755 4444
Samir Kamal, Raksystems Groupis styrelseordförande och Trill Impact Senior Advisor samir.kamal@trillimpact.com, +46 70 815 1929

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp