Badrumsrenovering i rätt tid med fuktkartläggning av våtrum.

Badrumsrenovering i rätt tid med fuktkartläggning av våtrum

Då en fastighet är ungefär tjugo år gammal är det dags för en fuktkartläggning i våtrummen. Den största risken för fuktskador i våtrum är vid golvbrunnen. Därför ska en fuktkartläggning av våtrum göras i alla badrum i husbolaget.

Redan innan den tekniska brukstiden för våtrum är slut, görs fuktkartläggningar sporadiskt i fastigheter. I höghus görs fuktkartläggningar i enskilda lägenheter särskilt i samband med bostadsaffärer, för att den nya ägaren ska undgå tråkiga överraskningar. Om lägenheten haft en vattenskada, görs en fuktkartläggning i för att utreda vattenskadans omfattning.

Vid fuktkartläggning av våtrum granskas särskilt de ställen som är utsatta för vattenskador, såsom golvbrunnen och duschhörnan. Med fuktmätare säkerställs att ingen fukt hittas i våtrummet. Experten granskar även rummet i allmänhet.

”Information från fuktkartläggningen i våtrum registreras i en samlingsrapport som överlåts till disponenten eller husbolagets styrelse. Samlingsrapporten innehåller bilder från kartläggningen samt de samlade undersökningsresultaten”, berättar direktören för Raksystems besiktningsavdelning, Jari Marttinen. 

Fuktkartläggning av våtrum görs vanligen utan att söndra ytorna – för tilläggsundersökningar behövs alltid tillstånd av fastighetens ägare

I fuktkartläggningen av våtrum utreds om det finns fuktighet i rummet. Enbart de ställen som är utsatta för fukt i normal användning undersöks med en fuktdetektor. Med en fuktmätare tas täta prov av fukten i väggarna och golvet. Om det inte finns i fukt i dessa ytor, granskas de övriga ytorna bara med ögonmått.

Utöver fukten granskas även koposkivor i våtrummet, dvs. skivor som är dåligt fästa. Även koposkivor kan släppa igenom fukt till konstruktionerna, om de inte åtgärdas genast.

Fuktkartläggningen görs vanligen enbart på ytorna, utom om det finns orsak att misstänka fuktskador. Man undviker att skada ytorna om möjligt och det minsta undersökningen inuti konstruktionen kan vara fuktmätning via ett borrhål.

”Undersökning inuti konstruktionen görs alltid med fastighetsägarens tillstånd. Enbart genom kartläggning av ytans fuktighet kan man inte göra slutsatser om renoveringsbehovet i konstruktionen, utan för det ska innandömet alltid undersökas ”, påminner Marttinen.”

Med fuktkartläggning utreds om en våtrumsrenovering är aktuell och prioritetsordningen

Fuktkartläggningar görs ofta för att utreda i vilken ordning badrummen i husbolagets lägenheter ska förnyas.

”Då en expert gör en fuktkartläggning i ett husbolag gör hen utifrån den en förteckning över de badrum som det är mest bråttom att renovera. Det är viktigt att följa den här listan för att inte överraskas av en fuktskada, men för att inga badrumsrenoveringar ska göras för tidigt”, betonar Jari Marttinen.”

En renovering i rätt tid är ansvarsfullt underhåll av fastigheten miljöperspektivet inte att förglömma

En allmän utgångspunkt vid renovering och underhåll av fastigheter är dagens byggbestämmelser och bygganvisningar som tillämpas enligt objektets krav och särdrag. Förutseende underhåll och renovering av skador utan dröjsmål sparar kostnader och upprätthåller byggnadens värde samt boendetrivseln.

Om skador inte åtgärdas i rätt tid, blir skadan ofta större, det blir svårare att åtgärda den och renoveringskostnaderna stiger. En skada som inte åtgärdas kan även vara en olägenhet för boendet.

Den byggda miljön står för 30 procent av våra utsläpp. Ett av de kostnadseffektivaste sätten att lindra klimatförändringen är att förbättra energieffektiviteten i byggnader

Staten har budgeterat för åren 2020-2022 totalt 100 miljoner euro för energibidrag till småhus, husbolag och ARA-sammanslutningar. Syftet med bidragen är att förbättra fastigheternas energieffektivitet med 20 procent jämfört med de nuvarande bestämmelserna

Värdet på en fastighet som underhålls består och fastigheten lockar nya människor och aktieägare även i framtiden.

The value of a properly maintained housing company will be retained, and the property will attract new residents and shareholders also in the future.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp