Byggnadsbesiktningen en hjälp redan under tiden man bor.

Byggnadsbesiktningen en hjälp redan under tiden man bor

Byggnadsbesiktning har av tradition utförts enbart vid bostadsaffärer och tjänsten kallas ju Bostadsaffärens Byggnadsbesiktning. Kanske namnet, och vårt tänkande eller kulturen, har lett till att byggnadsbesiktningen inte har betraktats som en tjänst som kan vara till hjälp för den boende.

Byggnadsbesiktningen är ett utmärkt hjälpmedel, eftersom det kan medföra kännbara inbesparingar att i tid åtgärda en skada eller brist som en byggnadsteknisk expert upptäckt jämfört med en situation, där skadan eller bristen inte upptäcks.

Vad en byggnadsbesiktning ger

Syftet med en byggnadsbesiktning är att generera objektiv information om hemmets byggnadstekniska skick, renoveringsbehov, skade-, hälso- och brukssäkerhetsrisker samt åtgärdsförslag.

Sällan är en egnahemshusägare en expert på byggande och förtrogen med konstruktionernas rekommenderade brukstider och det korrekta underhållet, så en experts granskning, rapport samt muntlig bedömning och vägledning är inte bortkastat utan ett utmärkt stöd för omsorgsfull skötsel och underhåll av ett egnahemshus.

Byggnadsbesiktningen upplevdes som en omfattande tjänst som motiverade till att underhålla huset

För famljen Turunens hem genomfördes en byggnadsbesiktning som en tjänst som stöder boende. I förväg var besiktningen till och med lite skrämmande, eftersom ägarna inte byggt huset själva och eventuella fynd gjorde dem bekymrade.

Rädsla och osäkerhet verkar vara vanliga känslor precis före en byggnadsbesiktning, eftersom oron är stor för eventuella skadeupptäckter. Våra experter är medvetna om eventuella känslor av det här slaget.

Familjen Turunens erfarenheter av byggnadsbesiktningen är goda, den upplevdes som mångsidig, omfattande, täckande, sakkunnig och gav motivation för egnahemshusets underhåll.

”Byggnadsbesiktningen gjordes utan brådska, smidigt och noggrant. Det var bra att gå igenom intervjublanketten och diskutera objektet genast i början och granskaren ställde några preciserande frågor. Processen höll sig till saken och tog upp många fakta som gällde underhållet av hemmet! Vi kommer att dra nytta av byggnadsbesiktningen preliminärt för hemmets renovering, uppiffning och underhåll. Dessutom var besiktaren sakkunnig och artig då det svåraste skulle gås igenom”, berättar mamman i familjen Turunen.

Vederlag i egnahemshus

För aktieägare i bostadsaktiebolag är vederlag för boende och finansiering vardag, men knappt någon egnahemshusägare sparar regelbundet från de första dagarna av boende för framtidens renoveringar – fastän det är förnuftigt att spara i förväg.

Då byggnadsbesiktningen utrett nuvarande och framtida behov av åtgärder och renovering har egnahemsägaren lättare att planera sin ekonomi utifrån husets skick.

I samband med en byggnadsbesiktning rekommenderas att beställa en underhållsplan för egnahemshus, dvs. en långsiktig plan, med vilken en ingående plan för ägaren om framtida renoveringar samt uppskattade kostnader. I rapporten om den långsiktiga planen presenteras tidpunkterna för byggnadstekniska renoveringarna och undersökningarna under de kommande 10 åren samt de uppskattade kostnaderna.

”Det är fint att se att allt fler egnahemsägare nuförtiden satt sig in i sitt hem, dess skötsel och underhåll, men ännu är det lång väg till professionellt och planmässigt underhåll av egnahemshus för att möjliggöra en hälsosam och trygg livsmiljö under längre tid”, funderar Raksystems Insinööritoimisto Oy:s avdelningsdirektör för Byggnadsbesiktningstjänster Kim Malmivaara

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp